Маркетинг в международния бизнес


Категория на документа: Икономика


- неподходящо позициониране
- съмнително позициониране
- заблуждаващо позициониране

За да се удовлетворят предпочитанията на потребителите има компании, които поемат риска на съчетаване на трите основни варианта на широкообхватното позициониране, а именно :
- търсене на успеха в диференциация на продуктите, т.е. залагане върху специфични конкурентни предимства
- ниски цени
- завоюване на пазарна ниша,
но това представлява твърде голяма крачка, защото са необходими много големи инвестиции, без достатъчно сигурност в очаквания ефект. За да се вземе правилното управленско решение върху коя от въпросните алтернативи е добре да се концентрират усилията, се предполага внимателен анализ на възможностите на дадената фирма.

Принципно едно позиционно твърдение е толкова по-правдоподобно, колкото по-логично звучи и колкото по-голяма е подкрепата за него.

Хубавото е, че имаме връзка с клиентите, които веднага могат да ни информират за нови страхотни предложения и идеи, като по този начин можем бързо да коригираме грешките си и да оставим конкурентите далеч зад нас. Основното е да експериментираме и да отличим нашата марка от останалите.

Какви предимства и какви рискове на посочените резултати от участие в рекламния бизнес разкривате от позицията на собственото си виждане?

Рекламата в Интернет, не се отличава от класическото разбиране за реклама, според представените пред нея цели. Тя е сборната точка на интереса на медията и рекламодателя, като тръгва неизменно от опцията - колко и каква е аудиторията, минава през това колко ще струва и свършва задължително с равносметката: какъв ефект е постигнат и дали рекламата е разумен разход. Това, което я прави различна, са средствата, методите и ефекта, които тя постига и най-вече нейната интерактивност.

Тя може да бъде описана като явление, чрез което потребителите не само приемат данни, но и изпращат цифрова информация обратно към подателя на тези данни. В този смисъл като интерактивна реклама се приема тази, при която потребителите директно реагират на получената информация и изпращат оn-line (т.е. в реално време) обратна цифрова информация. Проблемът е, че единствените статистики, които се дават от някои от по-добрите интернет рекламни агенции са рекламни импресии (планирани и реализирани), кликове, CTR (Click Trough Rate- съотношението брой натискания с мишката към брой импресии на рекламата. Показва доколко рекламата на клиента е ефективна и какво е съотношението между потенциални и реални потребители.), цена за един клик, цена на 1000 импресии (планирана и реализирана). Като всичките тези данни се дават в една малка таблица, в която пише коя медия какви резултати е изпълнила.

Но въпреки многото възможности почти никой не дава още по-детайлни и анализирани данни за всяка една интернет медия заложена в цялостния медиа микс като кросване на резултатите от site centric system, media ads system, google analytics, данни от онлайн и оффлайн продажби и други.

Много малко хора осъзнават нуждата от това. За да се извършат всички тези интернет услуги се изисква време, усилие и енергия, изисква се човешка намеса и разбира се пари.

Това е от погледа на агенциите, а от страната на рекламодателите също има проблем. Повечето маркетинг мениджъри не знаят за тези възможности, не знаят че могат и трябва да получават такива интернет рекламни данни, а дори и да получат такава информация, без да е добре обяснена тя няма никаква стойност. Нужно е и истинността на всички тези данни по отношение реализацията на покупката на дадения продукт/услуга, а не само брой извършени кликове от един човек или определена група, но това е част от поетия риск, с който компанията може да се сблъска по пътя за популяризиране и реализация на продукцията.

Като всяка реклама, така и интернет рекламата има както предимства, така и недостатъци. Предимствата се изразяват в споменатите вече - ниска цена; масовост, благодарение на която достига до много потребители, независимо от тяхното географско местоположение, интереси, възраст, етнос и др.; успоредно с рекламната кампания има възможност да се провежда и изследване. Респондентите имат възможността да изпратят незабавно по електронен път попълнените от тях въпросници. Бързото получаване на отговорите превръща пък онлайн маркетинговото изследване (ОМИ) в предпочитан начин за оценка на промоции, които вървят през кратък период от време.

В същия момент, интернет рекламата има и някои недостатъци. Така например, въпреки масовостта, все още не всяко домакинство разполага с достъп до Интернет. Друг проблем е например при мейлинг - рекламата. Поканата за участие в изследване, изпратена по електронен път, може да бъде изтрита от получателя като spam /използване на среда за електронни комуникации за масово изпращане на нежелани съобщения/.

Друг проблем идва от медия -планирането. Медийното планиране в интернет е сложен и труден процес, свързан с предварителни преговори, бюджети, проблеми с недостатъчно или прекомерно показване на рекламите, сравнения между закупени и показани реклами. Същевременно целта е да се предостави на клиента стойностна рекламна кампания за вложените средства. В случай, че рекламните показвания не донесат желаните резултати или не са правилно насочени към потребителите, не остават много възможности за допълнителни преговори.

Главният недостатък на уебсайт насочените реклами доскоро беше липсата на информация за това къде точно и по какъв начин се показват рекламите. От известно време обаче Google въведе информационна система за представянето на контекстуалните реклами в партньорските си сайтове, която дава по-голяма яснота на рекламодателите за това къде и как се показват техните реклами. Отчетът "Placement Performance" (представяне по местоположение) дава подробна статистика за показването на рекламите в отделните сайтове: брой импресии, кликове, цени, както и информация за последващи действия (продажби, запитвания, изтегляне на програми и т.н.), ако те се проследяват също чрез Google. За момента не е възможно обслужване на голям брой сайтове през един потребителски профил, но вероятно въвеждането на такава функция е само въпрос на време. По този начин специалистите по медийно планиране ще могат да проследяват конвертирането на показаните реклами от всеки един сайт посредством технология, аналогична на тази при Google AdWords.

Необходимо е да обърнем внимание, че рекламата е само част от работата по създаване на успешен сайт. Останалата част включва изграждане на информативен и впечатляващ сайт, който да кара потребителите да се връщат към него или да го препоръчват на познати. Пълното удовлетворяване на нуждите на потенциалните клиенти изисква поддържане на интереса.

Какви са причините за изоставането на българските компании в рекламния бизнес в условията на ускорена дигитализация на икономиката?

"България може да разполага с бърз и качествен достъп до интернет, обаче това не е гаранция, че фирмите в страната се възползват напълно от тези условия. Данните от европейския статистически институт Eurostat показват, че под половината, или едва 43%, от българските компании разполагат със собствен уебсайт през 2012 г., докато средните стойности за Европейския съюз са от цели 71%. Утеха за българския бизнес е, че има ръст спрямо 2010 г., когато стойностите са били 37%.
Фирмите в Европа са почти изцяло свързани с глобалната мрежа. През 2012 г. средно за ЕС 95% от анкетираните компании имат достъп до интернет. България изостава и по този показател, като през изминалата година те са 85%." /http://www.capital.bg, 17 март 2013/

За доста хора причината да не инвестират е защото си мислят че ще им струва прекалено скъпо, други са уплашени от технологията или нямат персонал, който да се заеме с това, освен че е скъпо и трудно има и такива, които си мислят, че интернета не е подходящ да техния бизнес или се съмняват в ефективността му и искат да виждат реални цифри.

България следва тенденциите за увеличаване на дела на рекламата в Интернет в световен мащаб. В страната вече има условия за ефективни рекламни кампании, поради относително високото му потребление от някои социални групи - икономически активни хора с висок образователен ценз. Въпреки това съществуват редица препятствия пред разширяването на интерактивната реклама в България поради следните причини:

-Липса на инфраструктура;

-Липса на изградени навици за безкасово разплащане;

-Липса на стандартизирана, регулярна информация за обема
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Маркетинг в международния бизнес 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.