Маркетинг в международния бизнес


Категория на документа: Икономика


УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО
ФАКУЛТЕТ МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА И ПОЛИТИКА
КАТЕДРА МИО И БИЗНЕС

Дистанционна форма на магистърска степен на обучение

КАЗУС ПО МАРКЕТИНГ В МЕЖДУНАРОДНИЯ БИЗНЕС
(Учебна 2012/2013 г.)

Специалност: МИО - Международен Мениджмънт

Марина Йовева, Фак №

ЗАДАНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА КАЗУС ЗА УЧЕБНА 2012/2013 Г.
Прочетете внимателно приведения по-долу текст. Анализирайте текста от позицията на методи и средства за позициониране чрез интернет маркетинг в България в сравнителен план с чужди фирми (по избор). За целта потърсете отговори на следните въпроси:

* Как оценявате ефективността на постиженията на интернет рекламата на български компании за позициониране на продуктите им в съзнанието на потребителите?
* Какви предимства и какви рискове на посочените резултати от участие в рекламния бизнес разкривате от позицията на собственото си виждане?
* Какви са причините за изоставането на българските компании в рекламния бизнес в условията на ускорена дигитализация на икономиката?
* Приведете подходящи примери за български фирми с успехи в рекламния бизнес по интернет;
* Приведете в сравнителен план примери за опита на чужди фирми в използването на интернет като канал за маркетинг.

"Рекламодателите постепенно увеличават инвестициите си в дигитален маркетинг и гледат с любопитство към социалните мрежи
Все още сме в етапа, в който рекламодателите казват: "хубаво е да имаме digital" и "нека влезем в социалните мрежи", но не знаят как. По-лошото е, че и рекламните агенции все още не знаят как." Така започва разговорът ни с Иван Иванов, изпълнителен директор на Zed Digital Cybermark, една от първите агенции в България, които специализират в интернет маркетинг. Опитваме се да си сглобим картина на пазара на дигитална реклама. Да разберем къде са българските рекламодатели в усилията си да развиват марките си онлайн. Краткият отговор е - някъде между експеримента и осъзнатата необходимост да се инвестира по-целенасочено и стратегически в интернет.
По ред причини България не изживя прогнозираният бум на интернет рекламата. По оценката на Иван Иванов най-тежката година за този сектор е била 2009 г., когато вместо прогнозите за 50% ръст, инвестициите са се задържали около нулата. Затова пък през 2010 г. компаниите и рекламните агенции са заложили пред себе си по-постижими цели и са успели да ги достигнат. "Критичният минимум от бюджета за маркетинг, който следва да се насочва за дигитални активности, е около 10-15%. Тук той се движи между 2% и 5%", обръща внимание изпълнителният директор на Zed Digital Cybermark. Всъщност според експертите България не е нито по-назад технологично, нито по-назад в консумацията на интернет, но растежът на дигиталния маркетинг изостава в пъти в сравнение с този в Западна Европа. Според данни на глобалната медийна агенция Zenith Optimedia във Великобритания в телевизионна и интернет реклама през 2010 г. са били вложени почти еднакви суми.
Въпреки че финалните данни не са ясни все още по оценка на рекламните експерти, до които "Капитал" се допита, ръстът на интернет рекламата през 2010 г. е около 10%. "На фона на спада, който търпят останалите медийни канали, това означава, че ако са рязани пари, то те не са били от интернет. Но със сигурност този ръст не оправдава интересите и апетитите на бизнеса, който се е насочил към тази сфера", коментира Венцислав Костов, изпълнителен директор на онлайн рекламната мрежа Httpool, а преди това директор на отдела за интернет реклама в медиашопа Piero 97. Той добавя, че в същото време са се покачили разходите за специалисти и производство на съдържание." (Капитал, 21.01.2011).

Увод

Дигиталната реклама е част от онлайн маркетинга. Основният канал за предаване на маркетинговите послания е интернет. Свободата на информацията, заляга в основата на свободната конкуренция и се превръща в решаващо условие за ефективното функциониране на пазарната икономика и става всекидневен инструмент за въздействие върху потенциални и реални потребители.

Мрежата е привлекателна за бизнеса преди всичко заради ниската цена на рекламния контакт, възможността за гъвкаво планиране на рекламните кампании и отчета на ефективността им в реално време. Освен това се осигурява директно обратна връзка с аудиторията, нещо, което не предлага нито една друга медия.

Чрез Интернет рекламата един продукт/услуга може да се предложи на различни езици в сайт, който може да бъде достъпен за хората от различни държави с различни изисквания, вкусове, възможности; за първи път в историята на рекламата може да се комуникира толкова бързо, масово и глобално.

Как оценявате ефективността на постиженията на интернет рекламата на български компании за позициониране на продуктите им в съзнанието на потребителите?

Рекламирането в Интернет се разраства и развива с изключително бързи темпове. Все повече големи и малки компании, които до скоро са рекламирали в традиционните медии насочват все по-голяма част от рекламния си бюджет към Интернет пространството. За да могат клиентите да имат достъп до информацията, която ние искаме да достигне до тях, а те съответно да я открият може да използваме някой от следните начини: On-Line рекламирането - разрастващо се и развиващо с изключително бързи темпове; Социалните мрежи - по-популярните в нашата страна са: facebook.com, twitter.com, svejo.net, dao.bg, ping.bg и други, като основно тяхно предимство е, че дават възможност за двустранно общуване; Форумите - вече почти няма бранш без форум за него, като целта на присъствието ни в тях е, предлагане на полезна информация за това, което правим и за това как може да сме полезни; Фирменият сайт и корпоративният блог - като тях ги определяме като най-важни, защото целта на изброените до момента източници (социални мрежи, форуми, On-line медии и др.) е да доведем хората до нашия сайт или блог и това да завърши с поръчка.

За това от голямо значение е целта на позиционирането и създаването на представа за продукта, съответстваща на мнението и изискванията на потребителите. Неговата главна роля е да установи мястото на стоката сред конкурентните, така че да се извлече най-голяма печалба от продажбите й. То представлява съвкупност от маркетингови дейности, насочени към създаване на определена позиция в съзнанието на потребителите за продукта и разграничаването му от този на конкурентите. Много често се наблюдава разминаване между субективните възприятия на потребителите за продукта и обективно притежаваните от него характеристики. Подходите за позициониране могат да се разделят според:
- качество
- употреба и приложение
- потребители
- клиенти
- фон на друг продукт
- изграждане на представа

Най-често допускани грешки при позиционирането на продукта в съзнанието на потребителя могат да се наблюдават в случаи като:
- слабо позициониране
- препозициониране
- противоречиво позициониранеСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Маркетинг в международния бизнес 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.