Маркетинг на Русия като продукт на туроператоска дейност


Категория на документа: ИкономикаФАКУЛТЕТ "ИКОНОМИКА НА ИНФРАСТРУКТУРАТА"
СПЕЦИАЛНОСТ "ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА"

КУРСОВА ЗАДАЧА
ПО УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
МАРКЕТИНГ В ТУРИЗМА
НА ТЕМА

Маркетинг на Русия като
продукт на туроператорската дейност

Изготвил: Научен ръководител:
Илияна Гаджалова Докторант М. Мишева
Фак. № 105249
Група 1613, поток 162

София, 2012 г.
Съдържание

1. Въведение 3
2. Описание на продукта 3
3. Анализ на специфичната среда 4

3.1. Анализ на потенциалните клинети............................................................4

3.2. Анализ на конкурентите........................................................................5
4. Анализ на туристическия маркетинг микс 6

4.1. Туристически продукт..........................................................................6

4.2. Цени на туристическия продукт..............................................................7

4.3. Дистрибуция на туристическия продукт...................................................7

4.4. Комуникация на туристическия продукт...................................................8

5. SWOT анализ.......................................................................................8

6. Позициониране на туризма в Русия...........................................................9

7. Заключение.......................................................................................10

1.Въведение

За да бъде посещавана една дестинация, тя трябва да привлича туристи от други региони и държави, трябва да впечатлява хората със своята история и най-големи забележителности. Затова дестинацията с най-добрите темпове за развитието на туризма това е Русия. Тя е най-голямата по територия държава в света. Обхваща обширни територии в Източна Европа и Северна Азия. Тя е страна с богата история и култура. От векове в страната съществуват традиции в културния, екологичния, селския туризъм, организиране на круизи, планински спортове, балнеолечебни курорти, делови туризъм. Едни от най-забележителните градове в Русия, където туризма се развива с най-бързи темпове са столицата Москва, Санк-Петърбург, Ростов на Дон и техните околности. Туризмът е един от най-перспективните сектори на световната икономика, чиито потенциал в Русия е недоизползван1, въпреки че страната е сред най-бързо разтящите икономики на планетата. Туризмът трябва да се явява за един от ключовите приоритети за икономическото развитие на страната. В Русия има достатъчно региони, които притежават голям понтециал за развитието на туризма, въпреки че в някои от тях съществуват проблеми като: недостатъчно развита туристическа и базова инфраструктура, неопитни кадри и слабо организиран маркетинг. Конкурентноспособността би следвало да се повиши чрез предлагането на качествени туристически услуги и удовлетворяване потребностите както на руските граждани, така и на чужденците.
2. Описание на продукта

Компания Корал Травел е съвсем отскоро на туристуческия пазар, едва от 2008 година, но се старе да предлага както индивидуални пътувания, така и групови. А ето и най-новият ни туристически продукт за Вас.

Добре дошли в Санкт-Петърбург!Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Маркетинг на Русия като продукт на туроператоска дейност 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.