Маркетинг микс на религиозен туризъм


Категория на документа: ИкономикаИкономически университет
Варна

Тема: Маркетинг микс на религиозния туризъм в България

Изготвил: Проверил:
Ивелина Колева Доц. Д-р Стоян Маринов
Спец. Туризъм, фак. № 10262

С ъ д ъ р ж а н и е :

1.Целеви пазарен сегмент...............................................3

1.1 Религиозни пътувания

2.Продукт.......................................................................5

2.1 Кратка характеристика на туристическото предприятие

2.2 Програма на туристическото пътуване

3. Цена ....................................................................6

3.1 Цена на туристическото пътуване

3.2 Себестойност на пътуването

3.3 Комисионна на туроператора - контрагент

4. Канали за разпределение .......................................7

4.1 Директен и индиректен дистрибуционни канали

4.2 Онлайн контакт чрез официалния сайт на предприятието

5.Комуникация ........................................................8

5.1 Пласмент чрез интернет сайта на организацията

5.2 Директна продажба. Продажба чрез констрагенти

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Целеви пазарен сегмент

1.1 Религиозни пътувания

Религиозният туризъм е може би най-древната форма на мотивирано пътуване за хората. Религиозните пътувания са провокирани от чисто религиозни подбуди за опознаване на Бога и себе си. От гледна точка мотивите за религиозните посещения се отличават 2 големи групи посетители - туристи и поклонници.Туристическите посещения са мотивирани от стремежа за опознаване на религиозните ценности - архитектура, изографисване, обреди. Основната цел на поклонниците е не да разглеждат забележителности , а усамотение с Бога. На територията на България се разполагат 160 манастира и множество религиозни храмове от различни исторически епохи и притежаващи различни характеристики. Отличителна тяхна особеност е историческата им обусловеност и разнообразие, преплетени с уникалност. Българските туристи постепенно увеличават динамиката на посещенията си в религиозни обекти, най-вече с еднодневни екскурзии. Религиозен туризъм практикуват всякакви туристи, без значение от възрастта отдадени на Бог или просто с хоби разглеждане и опознаване на религиозните ценности на България. Двоякият характер на религиозния туризъм е обект на внимание на изследванията от страна на Световната туристическа организация (UNWTO), чийто говорител Еухенио Юнис потвърждава религиозния туризъм като пътуване на поклонници и посещения на свети места,мотивирани от набожност и вид туризъм в религиозни обекти и места( като разновидност на културния).
2. Продукт
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Маркетинг микс на религиозен туризъм 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.