Маркетинг микс


Категория на документа: Икономика>>продажната цена опредяля рентабилността на производството;

>>продажната цена влияе в/у позиционирането на продукта на пазара;

>>цената е най-лесно сравнимия показател между конкурентите, затова потребителят обикновено определя своя избор, като сравнява цените на всички конкурентни продукти на пазара.
2.1 Определяне на цената- може да се разглежда като процес, на 3 последователни етапа:

* Определяне на изходна цена- определящи за нея са направените производствени разходи за единица продукция. Първоначално ценовото равнище може да бъде различно, но трябва винаги да се имат предвид ограниченията, които се налагат от получената себестойност, от цените на конкурентните стоки и от предварително поставената цел от производителя-печалба на всяка цена или завладяване на пазара.

* Приспособяване на цената- проспособяването е резултат от поведението на потребителите. Цената може да се адаптира принципите на функционалния подход, на географския подход и на психологическия въз основа на реакцията на потребителите.

>>Функционалният подход изразява приспособяването на цената чрез различни отстъпки според функциите на дистрибуторите в канала за разпределение.

>>Географският подход предполага определяне на различни цени за отделните региони.

>>Психологическият подход се прилага все по-често, но най-голямо приложение има при ежедневно търсените продукти. Изразява се в определяне на по-ниска от доминиращата на пазара цена за налогични продукти, като се избягват т.нар. кръгли цени(1.00, 10.00). Чрез него се цели да се убеди потребителя за прецизността в калкулирането на цената(3.68, 5.29)

* Изменение на цената-под въздействието на различни фактори фирмата може да намали или увеличи цената.
-Намаляването на цената на продукта може да увеличи печалбата на фирмата, но може и да я тласне към фалит. Мениджърите трябва да намалят цената, когато:

>имат недостатъчно натоварване на на произв. Мощности

>наблюдава се съкращение на пазарния дял

>ръководството има доминиращо поведение на пазара

>наблюдава се икон. спад в страната
-Повишаването на цените обикновено води до увеличаване на общата печалба на фирмата, но може да е съпроводено и с нарастване на съпротивата на клиентите.
2.2 Методи за определяне на цената- методите са най-разнообразни като ръководството може да избира коя е най-добрата цена според целта, която си е поставила.

1. Методи ориентирани към печалбата- най-често използваните.
ПРЕДИМСТВА:

-не изискват голям разход на време и средства

-не изискват специални маркетингови познания и методи

-основани са на възтановяване на разходите и гарантиране на известна печалба
НЕДОСТАТЪЦИ:

-цената може да се окаже по-висока или по-ниска от тази, която купувачите са склонни да заплатят

-производителите често допускат грешката да прилагат методи при текущите разходи, а не при очакваните

-производителите рядко прилагат иновационни продукти

-ограничава се възможността, цената да бъде ефективен инструмент за маркетингово въздействие върху потребителя

2. Методи, ориентирани към търсенето- равнището на цената е резултат от потребителското търсене. Предимството на този метод е, че се отчита възприеманата ценност на продукта от потребителите, но съществен недостатък на така определената цена е възможността за надценяване или подценяване на пазарната ценност на продукта.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Маркетинг микс 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.