Макрорегулиране на туризма в Италия


Категория на документа: Икономика


МАКРОРЕГУЛИРАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ БИЗНЕС В ИТАЛИЯ

Италия има много благоприятно географско положение през нея минават важни пътища още от времето, когато е била ядро на Римската империя. Тя има средищно място в Средиземноморието. Заема Апенинския полуостров, големите острови Сардиния и Сицилия и множество малки острови като Липарските, Тосканския архипелаг, Пантелерия и др. Площта ѝ е 301 338 km². Италия е типична морска страна около 80 % от границите и са морски. На запад граничи с Лигунско и Тиренско море / съставни части на Средиземно море / , на югоизток с Йонийско море, а на изток бреговете и се мият от Адриатическо море. Единствено северната и граница е сухоземна: на северозапад граничи с Франция, на север със Швейцария и Австрия, а на североизток със Словения. Населението на страната наброява 60 742 397 души. Официален език е италианският.
Италия е разделена на 20 региона, 5 от които със специален автономен статут - Вале д'Аоста, Сардиния, Сицилия, Трентино-Южен Тирол, Фриули-Венеция Джулия. Автономията на тези региони и техния специален статут се базира на исторически, културни, географски причини и наличието на значителен брой етнически малцинства, е обяснен със специален закон. Автономните региони имат свои парламенти (регионални съвети) и правителства (джунти), които имат пълномощия по въпросите на местното самоуправление. Регионите се делят на 110 провинции.
Италия е страна със силно развит туризъм и е една от десетте световни туристически дестинации. Годишно страната се посещава от около 59 млн. туристи най-вече от Европа и Африка. По доходи от туризма Италия е на едно от първите места в света. Преобладават транзитните и краткотрайните гранични посещения.
Главни туристически райони са Североизточният / особено областите Трентино-Алто-Адидже и Венеция /, Централният / Рим, Флоренция /, италианската ривиера. Най-посещавани са градовете Рим, Флорнция, Венеция, Болоня, Милано, Торино,Неапол, Помпей, Соренто, Капри, Сицилия и др. Градовете Неапол и Флоренция са едни от най-посещаваните градове и се отличават с боготата история."Ла скала" в Милано, "Испанските стъпала" в Рим, множеството замъци и монументи също са част от пейзажа. Националните паркове, Резерватите и Сафари парковете(където се отглеждат редки видове животни в защитени от страната площи) са още една причина да посетите страната. Планинските и морските курорти също очароват туристите."Автомобилния музей" в Торино и Галерията на Емануеле Втори в Милано са много посещавани.

От Римската епоха има голям брой архитектурни паметници, които са обект на културен туризъм. Ватикана е обект на поклонническия туризъм. Символи на Италия са Колизеумът в Рим, Наклонената кула в Пиза, Венеция. Прекрасните малки градчета с множество архитектурни паметници, романтичните улици и красивите площади.

Общ модел на уредбата в областта на туризма

Правната уредба на туризма в Република Италия е установена с Кодекса за туризма приет през 2011г.

Институционална рамка

Основните правомощия на държавата в областта на туризма се осъществяват от Министерския съвет и съответния оправомощен министър. Правителството формира национална политика в областта на туризма. Кодексът предвижда и Департамент за развитие и конкурентоспособност на туризма, който има за задача да подпомага изпълнението на политиката на правителството в туристиеския сектор.
Орган осъществяващ своеобразен контрол върху постигнатото от държавата в рамките на изградена национална стратегия е Националният съвет по туризма. Основна роля при определянето на наионалната политика има Министерският съвет в лицето на министър-председателя или компетентния министър, който има съответните правомощия.
Що се отнася до Департаментът за развитие и конкурентоспособност на туризма, Кодексът не конкретизира функциите му. Наред с ролята му на сомагателен орган във формиране и осъществяване на националната политика в областта на туризма, Департаментът има задължението да поддържа call center в помощ на туриста, с който може да се дава информация, а също и да се получават оплаквания, предложения и сигнали от туристи(функция по защита на потребителя). Той предоставя информация на туриста относно същността на стандартите и действащите държавни органи в сектора.
Италианското законодателство закрепва и Национален гаранционен фонд при несъстоятелност на туристическите агенции - целта му е да връща пари при несъстоятелност на туристическата агенция и да спомага за репатрирането на потребителя за случаите, в които ваканцията се осъществява в чужбина или в трети страни (извън ЕС), когато обстоятелствата налагат спешно връщане на лицата. Фондът се финансира с вноски от туристическите агенции, който се формира като стойност от 2% спрямо премиите по задължителните застраховки.
По отношение на представителството на интересите на операторите и заетите в туристическия сектор, определящо значение има Националният съвет по туризъм, в който участват представители на държавни структури на национнално ниво, представители на регионално и общинско ниво, а също и на представителните туристически организации и еко-организации. В неговите рамки се взимат решения относно провеждането на националната политика в областта на туризма и се цели усъвършенстване на взаимодействието между институциите.
Чрез участието си неправителствените организации и асоциациите от туристическия бранш могат да окажат влияние върху бъдещото развитие на националната стратегия в областта на туризма. Резултатите от провеждането на събранията на този орган се оформят като заключителни актове, които се препращат към компетентните парламентарни комисии.

Регулиране на услгите в областта на туризма

По отношение регулирането на отделните услуги и професии в туризма, Кодексът на туризма предвижда регламентация по следните въпроси:
* Определя се обхвата на действие на акта съобразно легалната дефиниция за понятието "туристическо дружество", като се налага задължение за включване в държавен регистър за извършване на дейности в областта на туризма;
* Законодателя урежда условия за вписване на дружеството от държава членка на ЕС, предоставящо услуги в Италия;
* Туристичските професии и образованието в сферата съобразно заложени стандарти;
* Класификация на видовете приемни туристически структури(хотели, мотели и т.н.) съобразно видовете услуги, които се предоставят и минимални стандарти за услугите, които предоставят;
* Насърчаване на туристическите обиколки и създаването на маршрути;
* Договори за организиран туризъм - форма, елементи на договора, съдържание на офертата;
* Права на туриста при неизпълнение на договора;
* Отговорност при неточно изпълнение на договора от страна на туристическата агенция включтелно и в случая "провалена почивка";
* Задължителни застраховки на операторите предоставящи услуги;
* Създаване на национални отличия за качествени услуги(раздаване на награди)

Както е видно Кодексът на туризма обхваща разнородни въпроси. Що се отнася до реда на достъп до предоставянето на туристически услуги на италианския пазар, италианското законодателство предвижда, че услуги като туроператор, туристически агент и хотелиер се предоставят след вписване в национален регистър, процедурата по регистрация и изискуемите документи се уреждат в подзаконов акт. От Кодекса може да се заключи, че хотелиерската дейност се извършва след предоставянето на лиценз(чл. 8, т. 2 от Кодекса). И хотелиерите, и туристическите агенции са задължени преди започване на дейността си да уведомят компетентните национални органи за това.
Минималните стандарти, на които трябва да отговарят приемните туристически дружества се приемат с декрет (ПНА) на министър-председателя или на секторния министър след консултация с асоциациите на потребители и браншовите асоциации, представителите на общините (чл. 10 КТ).
При навлизането на пазара цялата административна тежест е подчинена на принципа на единен административен център, който осигурява прием на документи. Въвеждането на подобно законодателно разрешение цели премахването на бюрократичната тежест, като ефектът е преди всичко в комуникацията между институциите и икономическите оператори. Чрез въвеждането на единно звено се гарантира, че заинтересованите лица ще могат да координират действията си с администраията с един единствен център. Така при започване или преустановяване на извършване на дейността задължените по закон лица могат да се обърнат към един конкретно посочен държавен орган, а не се налага необходимост от установяване на контакт с множество разнообразнии административни структури, което в отрасъл с комплексно регулиране би създало сериозни неудобства.

Държавно подпомагане в областта на туризма

Основна форма на подпомагане на туристическия сектор от страна на държавата е промотирането на Италия като туристическа дестинация. Осъществява се от национална агенция по туризма, която рекламира туризма в чужбина и Постоянен комитет за промотиране на туризма в Италия, в чийто задължения се включва поддържане на актуална информация относно списъка с организациите, които се занимават със защита на интересите на туристите, съгласуване на програмите за развитие на туризма, реклама на Италия за туризъм в Италия, организиране на национални събития, координация между общини, региони и национално ниво, реклама на марката "Италия" за туристически цели.
Законът налага задължение за превод на брошурите, които се съставят за рекламиране на туристическите дестинации на английски, френски, немски език и по възможност на китайски език.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Макрорегулиране на туризма в Италия 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.