Лятна практика


Категория на документа: Икономика


14 588 824
Общински бюджет
2011
2012
2013
Разходи
50 543 068
43 544 459
51 835 705
Структура на разходите по функции:

4 256 162

4 548 700

7 395 331
Изпълнителни и законодателни органиПолиция, вътрешен ред и сигурност
758 082
432 926
432 998
Образование
21 963 193
21 505 888
20 663 537
Здравеопазване
6 095 536
1 162 115
1 089 236
Социално осигуряване и грижи
2 983 570
2 716 911
2 925 432
Жилищно строителство, БКС
9 684 463
7 891 109
13 935 628
Почивно дело, култура, религ. дейности
2 513 115
2 850 565
3 119 741
Икономически дейности и услуги
1 419 348
1 640 140
1 550 883
Разходи некласифицирани в други
869 599
796 105Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лятна практика 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.