Локализацията в търговската стратегия на фирмата


Категория на документа: Икономика


3. Костова, С., И. Петров. Търговия на дребно. С., 1999.
4. Burns, D., Н. Warren. Need for Uniqueness: Shopping Mall Preference and Choice Activity. International Journal of Retail & Distribution Management, 23 (12), 1995.
5. Clarke, I., D. Bennison, J. Pal. Towards a Contemporary Perspective of Retail Location. International Journal of Retail & Distribution Management, 25 (2), 1997.
6. Craig, C., А. Ghosh, S. McLafferty. Models of the Retail Location Process: A Review. Journal of Marketing, 60 (1), 1984.
7. Еvered, R. So What Is Strategy. Long Range Planning, 16, 1983.
8. Ghosh, A., S. McLafferty. Location Strategies for Retail and Service Firms. Lexington, MA: Lexington Books, 1987.
9. Hernandez, T., D. Bennson. The Art and Science of Retail Location Decisions. International Journal of Retail & Distribution Management, 28 (8), 2000.
10. Jain, A., V. Mahajan. Evaluating the Competitive Environment in Retailing Using Multiplicative Competitive Interactive Models. Research in Marketing, Greenwich, Conn.: JAI Press, 1979.
11. Kotler, P. Marketing Management: Analysis, Planning, Implementation, and Control. 6th Ed., Prentice-Hall Inc.,1988.
12. Levy, M., В. Weitz. Retailing Management. 2nd Ed., Irwin Inc., 1995.
13. Lewison, D., М. DeLozier. Retailing, 6th Ed., Prentice-Hall Inc.,1996.
14. Mason, J., M. Mayer. Modern Retailing: Theory and Practice. 3rd Ed., Pland, TX: Business Publications Inc., 1987.
15. McCarthy, J. Basic Marketing: A Managerial Approach. Homewood, III.: Irwin Inc., 1981.
16. Ruiz, F. Image of Suburban Shopping Malls and Two-stage Versus Uni-equational Modelling of the Retail Trade Attraction. European Journal of Marketing, 33 (5/6), 1999.

* В превод от английски език елементите на маркетинговия микс са съответно място, цена, продукт и промоция.
** В превод от английски език елементите на търговския микс са съответно място, цена, продукт, промоция, хора/персонал и представяне.

* Понятието "най-подходящо място" съответства /9/ на термина "стопроцентово местоположение".
??

??

??

??

1

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Локализацията в търговската стратегия на фирмата 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.