Логистика в е-търговия


Категория на документа: Икономика
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ
"КОЛЕЖ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩИ" - СОФИЯ
Катедра "Мениджмънт на съобщенията", специалност "Мениджмънт и информатика на телекомуникациите и пощите"
РЕФЕРАТ
ПО УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА "ЛОГИСТИКА "
ТЕМА: ЛОГИСТИКА В Е - ТЪРГОВИЯ
Разработил:
форма на обучение - редовно
Задал:
/доц. д-р инж. Динко Стефанов/

гр. София
2013 г.
Съдържание:
1. Увод..................................................................................................3 стр.
2. Същност на електронната търговия...........................................................4 стр.
3. Разновидности на електронната търговия....................................................6 стр.
4. Дефиниране на електронната търговия в правния мир....................................7 стр.
5. Развитие на електронната търговия...........................................................8 стр.
6. Тенденции в развитието на електронната търговия.......................................8 стр.
7. Стратегии за развитие на фирмите в областта на електронната търговия............9 стр.
8. Бизнес модели за електронната търговия....................................................9 стр.
9. Дистрибуторски отношения на електронните пазари....................................10 стр.
10. Заключение........................................................................................14 стр.
11. Използвана литература.........................................................................15 стр.
1. Увод

Върху електронната търговия - предвид нейното значение за съвременния бизнес - има редица изследвания, анализи, теоретични и практически модели. В научното пространство се изследва както ролята и значението на електронната търговия, така и отделни нейни аспекти - като например - структура на електронната търговия, начин на разпределение на отношенията в електронното пространство и пр. Един важен въпрос, свързан с електронната търговия е по отношение на логистичното обслужване и по отношение на дистрибуторските канали.

Целта на реферата е да направи общ анализ и характеристика на спецификата та тези въпроси, свързани с каналите за дистрибуция и логистичното обслужване на примера на електронната търговия. За тази цел, първоначално ще дефинирам понятието електронна търговия, а в последствие ще характеризирам и принципни въпроси, свързани с електронната търговска дейност.
2. Същност на електронната търговия

Интернет е част от ежедневието на повечето хора по целия свят, той се саморазвива и самоусъвършенства с изключително бързи темпове. Това развитие през последните години превръща "мрежата" във виртуална среда, генерираща бизнес за милиарди всяка година. С течение на времето и с комерсиализацията на световната компютърна мрежа се появяват нови термини и понятия, като едно от тях е именно електронната търговия.

Преди да премина по същество ще кажа няколко думи за това, какво представлява търговията. В най-общ смисъл търговията представлява размяната на стоки и услуги срещу финансови средства. Търговията обаче, може да се осъществява чрез интернет например. Такава търговия се нарича електронна и при нея купуването и предлагането на стоки или услуги става чрез интернет.

В момента много голям брой фирми от всякакъв тип (било то малки предприятия, големи корпорации, физически лица), предлагащи стоки и услуги, използват именно този тип търговия. При нея, за разлика от обикновената търговия, купувачът и продавачът не са в пряк контакт, не комуникират лице в лице, а чрез електронни системи, което от своя страна намалява доверието между двете страни. При електронната търговия липсва предварителна уговорка между купувача (клиента) и продавача.

Така погледнато, всеки човек ще се запита: "Защо тогава използваме електронната търговия"?

Отговорите не са един и два. Съществуват някои неуспорими предимства, които пораждат желанието на хората да използват електронната търговия. Много хора биха предпочели вместо да се разкарат до даден търговски обект, да направят цялата тази дейност от вкъщи, чрез интернет. Много сериозно предимство е и възможността на хората да разглеждат, да пазаруват от така наречените интернет магазини, от гледна точка на това, че тези магазини нямат ограничено работно време и на хората, а и на продавачите, не им се налага да се съобразяват с това. Други предимства, които трябва да бъдат отбелязани са:

- Намаляват се разходите за персонал. Не е нужен персонал, който да обслужва клиентите. С направата на един електронен магазин, те сами могат да видят, да изберат и да закупят своя артикул.

- По-голямото удобство за потребителите. Това предимство се изразява в това, че клиентите могат да разгледат в детайли всяка стока предлагана в магазина (характеристика, цена и т.н.), което е по-малко възможно в традиционните магазини.

- Не се налага да се плаща скъп наем за търговската площ. Електронната търговия позволява извършването на неограничени продажби.

- Обхвата на продажбите се разширява. Когато продажбите са развият, това ни дава възможност да намираме, във всяка точка на света, нови доставчици,клиенти, или партньори.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Логистика в е-търговия 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.