Логистика и устойчива икономика


Категория на документа: Икономика
МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ
БОТЕВГРАД

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА " ЛОГИСТИКА "

КУРСОВА РАБОТА

НА ТЕМА

" ЛОГИСТИКА И УСТОЙЧИВА ИКОНОМИКА "

Изготвил: Проверил:
Десислава Иванова Иванова Доц.д-р.инж. Кирил Радев
Фак.ном : 16781

Устойчивата икономика се превръще със всеки изминал ден в много упорита ундустрия ,като тя е огледален образ на бизнеса и неговият модел,имайки в предвид ,че обхваща и неговите решения ,които се предлагат от всички компании в сектора.Карбоновите газове ще намалеят само тогава,когато тази индустрия ще бъде включена в намаляването на карбоновите газове ,като всичко това се превърне в даденост в жерархичнсата система за предлагането и позиционирането в дадената верига на предлагането."Най устойчивите бизнес модели ще бъдадт включени за дългосрочният успех "на много от компаниите и бизнес фирмите.

Също така и всички компании ,които дават тези услуги се превръщат като предизвикатели на тази възможност според доказателствата на различните куриерски фирми- например- "DHL", "SPEEDY","E-KONT" и т.н.

"Логистичната индустрия непрекъснатао трябва да подкрепя всички видове логистични услуги,имайки се в предвид ,че в днешно време повечето от кливнтите не желаят да плящят допълнително за зелен транспорт ."

Поради връзките с логистиката се налагат някои основни промени заради понятието
"устойчива икономика",те са следните:

1. Всички видове институции,имайки в предвид компании,индустрии ,всички прсвителствениии и финансовиии нституции се предвижда да подкрепят различните промени "Имайки всяка висока цена също така и като се добавии и високата технология подкрепена с дългосрочните планирани от страна на всички участници ,и всичко това е от много важно значение".
2.
3. Ако всичко това се отняся за еазличните логистични компании ,има се в предвид "че основните подражтели са им акумолатори са на световната политика "Всичко това се стреми да има определена концепция задно с бизнеса ,а най-важните бизнес модели се променят в зависимост от всички устойчивии ниновации ,кати се има в предвид ,че всичко отваря нови възможности.

4. Сътрудничеството е е дно от най-важните межфуконкурентни взаимоотношения ,като спомага на целият логистичен процес..Много по-голямо място ще се отдели на хоризонталната и вертикалната верга на отношенията с подобряване на емисиите на карбоновите действия според начина и вида на предлагането.

5. Всички потребители различавват екологичните продукти ,които са екологично чисти продукти ,като всеки продукт се отбелязва със съответен знак ,който отбелязва въглеводородните емиссси.,Всичко това ,ще повиши доверието на клиентите към доставчиците.

6. По строгите и регулаторни мерки ще бъдат следствие от всичко това.

Устойчивата икономика в контекста на Л огистиката.

В днешно време бързите доставки стават благпдарение на електронната търговия..За да се задоволят желанията на клиентите бизнест все повече търси подходящи и по устойчиви технологии.Действията стават все по -координирани и отговорни ,когато целта е за постигане на по ефективна транспортна систрема..

Правителствата финансират атранспортните услуги ииинфраструктури ,като това за тях се води извънредно предизвикателство,имайки в предвид,че превозвачите от частният сектор имат нужда от по-добри съоръжения.с помощщта на които да превозват всичкии стоки за по кратко време.

Трябва да се има в предвид и цялата важност на товарите ,като може да се направи и заключение ,че нацията зависииот развитието на логистиката.

Много е важно да се прецени ,че всяко нещо си има и рискове в бизнеса.

Има св в предвид ,че на най-важно място е и намаляването на вредните емисии ии газове ,като в момента се има в предвид ,че камионите във момента изхвърлят много вредни емисии.Поощрява се ии използването на горивата ,които не замърсяват и въздуха.

Най-важното значение на логистиката е създаването на отмново нови пазари и работни места ,каъто се има в предвид и разрастването на селската икономика.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Логистика и устойчива икономика 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.