Логистични системи


Категория на документа: Икономика


Той изхожда от оптималната стойност на обръщаемост на запасите, която може да се изчисли по формулите на Andler/Harris като се вземат под внимание разходите за складиране и разходите за подготовка и поръчка.

5.Анализ на залежалите продукти

Анализът на залежалите продукти следва анализът на свръхзапасите. Чрез него се идентифицират складовите запаси, при които не е наблюдавано движение много дълъг период от време(около 12 месеца).

6.Анализ на складовия капацитет

Установяването на габаритите на изделието е свурзано със значителни разходи, които могат да бъдат задържани в относително променливи граници.При голчмо разнообразие на складирани стоки не е целесъобразно да се измерва всяка стока по отделно, а трябва да се работи с типо представители, които обхващат характеристиките на определена група изделия.

7.Прогнозиране параметрите на промишлените изделия

Прогнозирането има за цел да разкрие тенденциите в развитието на дадено изделие.Необходимия информационен маасив зпрогнозния модел съдържа следната информация:качество, количество и качество-количество.Прилага се фреймова структура.Най-често една прогноза се изготвя на база на статистически аналлиз.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Логистични системи 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.