Лидерство и мениджмънт


Категория на документа: Икономика
Фк.номер:
Поток:

ЛИДЕРСТВО

* Появата на новия модел лидери

Лидерството е изключително умение, което е от съществена важност за успеха на предприятията.
Важна концепция в мениджмънта е "разделяй, (мачкай) и владей" , която датира от ранни години и до ден днешен е актуална за някои управляващи.Един от хората с основно място в пантеона на великите хора е Николо Макиавели, който смятан за родоначалник на идеята за модерната държава и модерния владетел.Според него за един владетел не е задължително да има всички добри качества, но е задължително да изглежда, че ги има.Разбира са този принцип важи с пълна сила в обществото, наблюдавайки лизинговите лимузини и джипове на кредитни "милионери" с големи коремчета!!!llllllllllllljjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
Преди всичко той е привърженик и властелин на лидерството, чрез интриги, лукавство, подлост, където на дневен ред стои афоризма "целта оправдава средствата".кйлкkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Този вид управление е основен за компаниите със затворена политика, които го ползват като защитна реакция срещу неуспех или нужда да се осигури предсказуемост, чрез осъществяване на пълен контрол.

Но с времето този вид мениджмънт се превръща в отживелица и преминаваме към векът на разума, където мениджърите се ръководят съвсем различни цели от това да максимизират печалбите на организациите.
Друг модел на лидерство е военния, който излиза на бял свят отново през 80-те след един период на пренебрегване.В тези идеи се крият полезни идеи от армията, които могат да се приложат в бизнеса.
Доайенът на подхода, вдъхновен от военните е британският писател Джон Адер, който прави списък на основните функции на лидерството:
> Планиране- в процеса на планиране се използват множество техники и инструменти, които подпомагат изпълнението на поставените цели
> Иницииране- дейности около дефинирането на самия план
> Контролиране- основна функция на системата за управление
> Подпомагане
> Информиране
> Оценяване
Според вижданията му лидерството е умение, което се придобива с времето, чрез действията, които извършваме и решенията, които вземаме.Но в света на мениджърите има двустранни възгледи относно умението лидер.Според едните, това е вродено умение, което не може да бъде научено, а според другите е необходимо мениджърите да развиват тези качества, чрез курсове, но както винаги истината е някъде по средата.
* Еволюцията на лидерството
Основни школи при еволюцията се разделят на:
> Теория за великия човек- лидерът се ражда с придобити, необясними за простосмъртните умения
> Теория за характерните черти- изследване на характерите на великите хора
> Теория за властта и влиянието- йерархична структура на организацията
> Бихейвиористична теория- преките действия на лидера
> Ситуационна теория- лидерство според обстоятелството
> Теория на случайностите- съответстване на обстоятелствата за лидерския стил
> Транзакционна теория- симбиоза между лидера и неговите последователи
> Атрибутна теория- фактори, които лежат зад поддържането на позициите на определен лидер
> Трансформационна теория- поемане на ангажимент

* Новият лидер
В наши дни остарелите норми на управление вече са на заден план и модела Макиавели е забравен, като се набляга на либерално ръководене.Днешните лидери се отказват от ролята на шефове, които управляват с твърда ръка, а точно обратното, те наставляват, дават и приемат съвети.Онази невидима преграда, която разделя лидера и мениджмънта е разрушена.Същевременно се по-силно се утвърждава сложна връзка между мениджмънта и лидерството.Сега освен визия на лидер трябва да има и управление, както и обратното управлението да определя визията.
Идентифицират се четири типа стил на управление:
1. Експлоативно-авторитарен- управление чрез страх
2. Снизходителна автокрация- акцентът е върху моркова, а не върху пръчката
3. Консултативен- комуникация в посока, както нагоре, така и надолу, като решенията идват главно от върховете
4. Участнически- решенията се вземат в работни групи, които комуникират помежду си посредством отделни лица, които са свързващо звено, ръководители на екип или други, които са членове на една или повече други групи
Освен тези четири "системи" се предрича и възникване на пета, където липсва всякаква власт.
Практика на лидерите е да наемат хора, които да запълнят слабите им места, за да няма пропуски.Най-важно е умението да се работи в екип, защото това е основното звено, което кара бизнеса да просперира, а не индивидуалната работа на лидера.Практиката показва как този модел на управление, чрез вземане на решения посредством различни мнения е успешен в много сфери.
Приспособяването към диференцирани сфери на работа отново изисква лидерство.Адаптивната промяна се основава на четири принципа:
1. "Качване на балкона"- общ поглед на нещата
2. Идентифицирането на адаптивното предизвикателство(каквото и да значи това)
3. Контролиране на стреса
4. "Поддържане дисциплинирано внимание"
Хората във всяка организация трябва да участват пълноценно във всеки процес на промяна и приемане на мненията им.В такова управление лидерите не са длъжни да знаят отговорите на всички въпроси, които идват от един човек в случая, а да знаят правилните въпроси към служителите, за да се изчерпят повече възможности и да се избере най-перспективния вариант.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лидерство и мениджмънт 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.