Лекция по икономика с три задачи


Категория на документа: ИкономикаА) бюджетните разходи - тяхната величина, структура и насоченост. Чрез тях се влияе пряко върху разходите, инвестициите и правителствените покупки.

Б) данъците

В) паричните трансфери

Г) бюджетния дефицит и неговото използване за нарастване на съвкупните разходи (АЕ).

Д) амортизационните норми
Самостоятелно или в комбинация, тези инструменти пряко или косвено влияят върху АD и AS, а чрез тях и върху останалите компоненти на икономическото развитие.

Видове фискална политика:

А) според периода от време - краткосрочна, дългосрочна и средносрочна

Б) според обекта на въздействие - AS или AЕ.

В) от насочеността й - касаеща микро и макроикономика

Г) според начина на осъществяването й бива - недискреционна и дискреционна

Д) по характера и фискалната политика бива експанзионистична и рестриктивна.

Е) според целите - стабилизационна и политика на регулиране на икономическото развитие
Макро и микро фискална политика е недискреционна. Тези автоматични стабилизатори допринасят за бюджетен дефицит, когато икономиката е в рецесия и до бюджетен излишък, когато в икономиката се нагнетява инфлационната спирала. Такива стабилизатори са:
А) данък върху печалбата - има характер на антицикличен стабилизатор. При рецесия печалбата спада, което води до намаляване на постъпленията, пораждащо тенденция към нарастване на бюджетния дефицит т.е. увеличават се държавните разходи. При експанзия е обратното - поражда се бюджетен излишък.
Б) прогресивен подоходен данък.
В) плащанията при безработица - при висока безработица постъпленията за обезщетения намаляват, плащанията нарастват следователно програмата за социални компенсации автоматично води до бюджетен дефицит т.е. до нарастване на държавните разходи. При намаляване на безработицата социалната програма ще тласка към бюджетни излишъци.

??

??

??

??

1

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекция по икономика с три задачи 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.