Лекции по продуктова политика


Категория на документа: Икономика


58 Тази задача не се отнася за първостепенните (революционните) нововъведения
59 Част от условията се покриват в условията за приложение на стратегията на пасивен маркетинг. Такова покритие по двойки стратегии съществува, тъй като по една от координатите (цена или разходи за стимулиране на пласмента) различните стратегии си приличат.

60 Инфлексната точка в концепцията за жизнения цикъл на стоките се различава от инфлексната точка в математиката, където тя показва всяка смяна в тенденцията на развитие и в този смисъл инфлексните точки от математическата гледна точка ще показват границите между отделните етапи от жизнения цикъл
61 процентите са различни за различните стоки. Колкото е по-голям процентът на иноваторите, толкова е по-голям ъгълът на интензитет.
62 За извеждане на покупкооппределящите атрибути широко се използва факторният анализ. Вж.Желев, С., Маркетингови изследвания, С., 1995, с.503

63 Трябва да стане на етапа на разработването на концепцията за продукта, както и да се модифицира заедно с модификациите на стоката.
??

??

??

??

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по продуктова политика 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.