Лекции по математическа статистика


Категория на документа: Икономика


 Математическа статистика

Доцент доктор Тихомир Трифонов

0887618555

"Статистика в икономиката и управлението"

Трифонов, Цонкова, 2009 година

Тема 1

Задачи и значение на статистиката

Статистиката заедно с теорията на вероятностите възниква ХVІ-ХVІІ век в Западна Европа. Това се дължи на икономическите, социалните и политическите условия по това време.

Математическата статистика е наука, която се занимава със случайните процеси в природата и обществения живот. Според статистиката всички процеси са случайни. Според други науки процесите са детерминирани. Детерминираните процес от математическа гледна точка могат да се представят чрез функционална зависимост.

y=f(x)

Това означава, че за дадено х имаме точно определено значение на у. Като например:

у=10х+5

х=1 у=15

При случайните процеси зависимостта е вероятноста/стохастична. Това означава, че за дадено означение на х не можем да намери точно значение на у, а само разпределението на у. Или за едно значение на х, можем да имаме няколко значение на у. Схематично тази вероятностна зависимост може да бъде представена по следния начин. Когато тя е най-тясна (най-силна), казваме, че имаме фукнционална зависимост. Когато зависимостта е възможно най-слаба (най-широка), казваме, че имаме независимост.

Вероятна (стахистична)

y=f(x) независимост

Например, две независими събития са:

- лекциите по Математическа статистика

- настроението на белите мечки на Северния полюс

Пример: Да се намери някаква зависимост между ръста и теглото на студентите.

Прави се извадка с обем 5 единици. Извадката трябва да бъде случайна.

Х, см
180
155
180
172
160
У, кг
75
60Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по математическа статистика 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.