Лекции по икономически теории


Категория на документа: Икономика
Доц.д-р Сава Димов

Критерии за оценяване:

* Слаб - под 50 % от текста
* Среден - 51-60
* Добър - 61-70
* Мн.добър - 71-85
* Отличен- над 85% от текста

Изпитните казуси са десет, като:

* девет ще бъдат от материала по икономически теории

Класическа икономическа мисъл - 4-5;

Съвременна икономическа мисъл - 5,
* един казус / дискусионен /- изразяване на собствено мнение по поставен въпрос

Тема 1

Меркантилизъм - епоха на търговския капитализъм

В развитите западноевропейски страни през 14 век започва един важен период, свързан с разложението на феодализма и първоначалното натрупване на капитала. В икономическата теория и практика се оформят две полюсни концепции - меркантилизъм и утопичен социализъм.

Маркантализмът е първата цялостно оформена икономическа докторина от края на 15 и началото на 16 век . Неговото развитие преминава през два етапа:

-ранен меркантализъм от края на 16 и началото на 17 век, известен като ,,монетарна система", в която централен пункт е паричният баланс.

-развит или късен меркантализъм през 17 век, при който основен пункт е ,,активният търговски баланс".

В основата на меркантилизма стоят следните предпоставки:
* Богатството се създава от труда, но се изразява в злато и сребро;
* Конкуренцията е вредна тя трябва да се избягва и предотвратява;
* Държавната власт е длъжна да обезпечи монопола на националните търговци на вътрешния и на външния пазар;

(Противоречи на класическия мeркетилизъм)

Основни принципи:
1) Обръщението е основна сфера на стопанството.
2) Абсолютната форма на богатството са парите.
3) Останалите блага са богатство само ако се реализират в пари.
4) Непосредствен източник на богатството и печалбите е обръщението.
5) Производството е само предпоставка за създаване на богатство.
6) Натрупването на богатство се извършва под формата на печалба от външната търговия или от добива на благородни метали.
7) Вътрешната търговия само преразпределя това богатство от едни към други. Източник на богатството е чуждестранният стокообмен.

Меркантилизмът се развива особено силно във Франция и Англия.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по икономически теории 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.