Лекции по дисциплината "Икономика на предприятието"


Категория на документа: Икономика


4. Предприятия със смесен капитал
5. Общински

Според стопанския отрасъл, към който принадлежат:
1. За материално веществени продукти - индустриални, селскостопански и строителни предприятия;
2. Предприятия за услуги - транспортни, индустриални, търговски и туристически;

Според технологичната позиция на предприятието:
1. Предприятие предшественик (пионер) - единствено владее ключова технология, но не е технологичен водач на пазара;
2. Предприятие последовател - следва конкурентите като се стреми да избегне техните грешки;
3. Предприятия лидери - владеят ключова технология и заемат водеща технологична позиция на пазара;
4. Предприятие аутсайдер - лош технологични позиции, не притежава материално-техническа база и не може да поддържа технико-технологичен процес;

Според степентта на самостоятелност:
1. Фирми-майки (независими)
2. Дщерни (зависими)
3. Самостоятелни - притежават контролния пакет акции, холдинго-акционерно дружество - ООД, а дъщерните са контролирани поне 25% от акциите от холдингови предприятия и могат да определят повече от половината от членовете на управителния съвет.

Според производствената самостоятелност:
1. Контрактори - големи предприятия, които възлагат определена дейност на по-малки предприятия - субконтрактори;
2. Субконтрактори

Според интернационализацията на дейността:
1. Вътрешни - на територията на БГ;
2. Външни (чуждестранни) предприятия;
3. Смесени

Според характера на отношенията между предприятията:
1. Свързани
2. Предприятия партньори
3. Независими

Според фазата на жизнения цикъл
1. Във фаза на растеж
2. Във фаза на зрялост
3. Във фаза на спад

Според икономическото предназначение на продукцията

1. за производство на потребителски стоки

2. за производство на инвестиционни стоки

Според основната технология:
1. Добивни
2. Преработващи
3. Обслужващи
4. За информационни услуги

Според формата на организация:
1. МонополСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по дисциплината "Икономика на предприятието" 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.