Лекции по бизнес комуникации


Категория на документа: Икономика


Ефекта от този вид комуникации се изразява в следното:
- конструктивно включване на сътрудниците в управлението и живота на организацията.
- Активизиране и мотивиране на сътрудниците в решаването на задачи
- Проверка на възможностите и качествата на сътрудниците.

Външна комуникация на икономическите организации.
- една от характерните особености на икономическите организации е, че те са отворени системи.
- Всяка от тях има три подсистеми - вход, изход и преобразуващо- произвеждаща подсистема.
- Входа осигурява поемането от външната среда на суровини, капитали, които са невъзможни без външна комуникация. Те се изразяват в поддържане на делови отношения. На изхода комуникациите са с пазара, с клиента.
Външната комуникация е национална или международна.

БИЗНЕС ПРЕГОВОРИ.

Преговорите започват още на първата среща, при получаването на кореспонденция или телефонно обаждане. Силата на първото впечатление може да оформи очакванията.
Идеи:
1. Уверете се , че документите ви са безупречни.
2. Споменете бегло някои от идеите си, за да оформите очакванията на партньорите си.
3. Уверете се, че обстановката за преговора е добре подготвена.
Основни моменти.
1. Никого не е прекалено рано да се започнат преговорите.
2. Важна е силата на първото впечатление.
3. Контролирайте всички страни на вашето поведение.
4. Положете всички усилия , за да намалите амбициите на другите страни.
5. Продължавайте да наблягате към един или два ключови момента.
Международни преговори.
Трябва да се съобразяваме с националността и културата на партньора.

ТЕМА 13
БИЗНЕС ЕТИКЕТ

Що е етикет?
Отразява междуличностните отношения чрез приетите и установилите се условни знаци на внимание. Условността на етикетните знаци дава възможност да се представи етикетното съдържание чрез различни пособия.
10-те най- често допускани грешки.
1. Неподходящ език - умалителни имена, обида.
2. Несъобразяването с времето на другите.
- да нахлуете в офиса с нарушаване на протокола
- да не спазваме срока на възложената ви задача
- да прекъснете работна среща, за да отговорите на маловажни телефонни обаждания
- да се занимавате с някакви странични дейности
3. Неподходящо облекло.
4. Неправилната употреба на телефона.
5. Поздравяване по неподходящ начин.
6. Лоши способности за слушане.
7. Немарливост към общата собственост.
8. Поставяне на другите в неудобно положение.
9. Лоши маниери на хранене.
10. Неподходящо или непоследователно отношение към другите.
Дипломатичност.
Има различни случаи , в които вежливостта може да бъде поставена на изпитание.
1. Конфликт между нас и колегите.
2. Изразяване на респект към висшестоящите.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по бизнес комуникации 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.