Квазирента


Категория на документа: Икономика


Русенски университет " Ангел Кънчев "

КУРСОВА РАБОТА

По
Икономикс

На

Фак.№:
Специалност:ИИТБ
Група:

Дата: Проверил:.............

Квазирента
(квази-наем)

Терминът "икономически под наем" е тясно свързано с понятието за "квази-наем".
Тъй като предложението на почти всички съществуващи ресурси (поне за някои много кратък период от време), не реагира на промените в цените, доходите на акция през този период е подобен на "икономически под наем". С течение на времето стойността на предложението да се промени - независимо дали се дължи на производството на допълнителни бройки от ресурс или поради пенсиониране позиции в брой, не се заменят с нови. Въпреки това, самият факт, че на парична стойност на предложението не промени незабавно след цената, дава основание за въвеждане на понятието "квази-наем", което описва колебанията в приходите, които не засягат размера на текущата обезщетения оферти, но решение по предложението в бъдеще.
Дори и на потока от наем и аренда за използване на наличните ресурси не е достатъчен да покрие разходите си за размножаване услуги единици ресурс при всички случаи, можете да използвате за целия период на съществуването им, обаче може да бъде ограничен. С други думи, тъй като живота на ресурса не е нула, може известно време да се използва да продължи, дори ако лизинговите плащания не покриват разходите за производство. Трябва само да доходи от наеми на този ресурс за покриване на текущите разходи на използването на ресурсите, включително и лихвите на ликвидационната стойност (спасяване стойност), равен на най-високата стойност на ресурса в алтернативни употреби. Всяко превишение на приходите над текущите разходи на "квази-наем".
"Квази-наем" е подобен на "икономически под наем", тъй като той отговаря на поне временно, но излишък на приходите над разходите на сегашното използване на ресурса. Разликата между тях се състои в това, че ако потокът от доходи от наеми не се отнася за "квази-наем", излишъкът ще остане само за ограничен период от време, след което ресурсът ще бъде на стойност по-малко от ликвидацията му стойност. Ако доходите на ресурса надхвърли всички първоначалните очаквания и на разходите за производство и експлоатация, неговото използване е печалба, т.е. някои доходи над нетната норма на възвръщаемост на инвестирания капитал в него. В тази връзка възниква въпросът: Ако се смята за "квази-наем" само превишението на приходи от наеми през минимален транзакционните разходи през оставащия живот на актива или всички от излишъка, включително и възможността за печалба? Струва ни се, въпросът все още остава отворен. Маршал, изглежда изключва лихва върху инвестирания капитал и други елементи дойде от това, което той нарича "квази-наем". По този начин концепцията си за всеки излишък над стойността на оперативни променливи разходи са разделени на квази-наеми, лихви върху инвестирания капитал и печалбата.

В дългосрочен план всички фактори, участващи в производството могат да се изменят, докато в един кратък период на използване на модели, някои от тях са постоянни . Плащания на собственика на фактор, предложението за кратък период е фиксиран, се нарича квази-под наем, т.е., ако под наем, тъй като в дългосрочен план, когато всички фактори са различни, тези плащания ще изчезне, докато реалната икономическа наем се запазва в по-дългосрочен план. А. Маршал, който въвежда понятието за квази-под наем, наречен план приходите, получени от всички видове продуктивни средства, по-специално автомобили и други средства за производство. Терминът "лихви" (лихва) той счита за приемлив само по отношение на доходите съизмерими с неговите корени, като капиталова стойност, т.е., съобразен с паричните стойност на автомобила.4 "Това, което е вярно е интерес за свободното └" или └ договаряне "(плаващ), капитал или на новосъздадените инвестирания капитал, ≈ пише той на друго място, на стария ≈ инвестиции по-правилно тълкува като вид на анюитет, наречен по-долу └ квази-наем".5
Фактът, че в рамките на Marshallian кратък период от постоянни фактори не могат да бъдат отстранени от където те се използват, и предаването им, когато техните заплати ще бъдат по-високи, докато променливите в един кратък период от свободното прехвърляне и може да се движи в алтернативни сфери на употреба. Ето защо, предприятията следва да плати за възможни стойности на променливите, за да се предотврати прехвърлянето им в други области, както и собственикът на постоянен фактор трябва да се задоволява с квази-под наем, което представлява остатъчната плащане (инж.. остатъчна плащане).
Помислете отново в краткосрочен план равновесие е напълно конкурентни предприятия . На цена п * продуцентска компания ще бъде Q *, а общите му приходи ще бъде равна на площта на правоъгълник ОП * * EQ. В този случай, общата стойност на променливите разходи са равни на квадратен * OABQ (STVC = Q * SAVC (Q *)). Тази сума представлява, очевидно, изплащането на променливи фактори, такса за тяхното neperehod. Собственикът получава постоянен фактор при заплащане на услугите му до края на имущество, придобито равняваща се на площта на правоъгълник AR * EB, което е почти под наем. Квази-под наем може да бъде разделена на две части: обща фиксирана цена, ТФК , а нетната печалба (ср * ЕО). Първата част представя алтернативно стойност на постоянни фактори, използвани от бизнеса, т.е. приходите, които биха били спечелени от собствениците им, когато тези фактори са били използвани за друга цел. Втората част, без доходи, определена от разликата между квази-под наем и съвместни постоянни разходи.
Във всеки случай, по-малко от минималната ATS, почти под наем ще бъде по-ниска от "ТФК", компанията ще получи отрицателен икономически печалба. Например, на цена P " <= minSATC STVC OA'B'Q " и TR = OP'E'Q ". Тогава почти под наем ще се измерва по площ A'R'E'V ", т.е. по-малко от фиксираните разходи, както и икономически печалба ще бъде отрицателен.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Квазирента 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.