Курсова работа за световна фирма за производство на трикотаж


Категория на документа: Икономика


Дизайнерски мотиви с цвета винаги са се появявали върху декоративни материали, домашни мебели, дрехи текстил и архитектура. През годините в различните периоди тези мотиви са били изтънчени, примитивни или абстрактни.

Има най-разнообразни теми с цветя. Самите магазини често са тематични и тогава мърчандайзерите могат лесно да избират специфични групи цвета, които усилват тези теми. Много от темите са основани на сезоните.
X. Знаци
1.Значение на знаците

В никое друго време знаците и всички други форми за сигнализация не са били по-важни за търговците на дребно. Например, преди 20-30 години най-често се срещаха неонови надписи.

Днес обаче е друго. Един поглед в голям съвременен магазин ни убеждава, че има многообразие от знаци и послания, всяко от които се състезава за вниманието на клиентите. Те са не само за информация, но имат и маркетингово значение, когато са изпълнени с графично майсторство.

Знаците, често пъти са първия контакт на клиента с магазина. Ефективните знаци идентифицират магазина или всяко негово отделение, описват специфичния мърчандайз в него, рекламират продажбите и информират клиентите за специални събития. Знаците могат също да опишат темата на витринат или на интериорния дисплей, да насочат клиентите към съответните продажбени места, а също и към други зони.
2. Видове знаци

По своето съдържание знаците биват за цена, за място на стоки: за различните отдели, други специфични параметри на стоките и услугите. Стоковите сигнали информират клиентите за характеристики като цена, употреба, размер, съставки, стил на живот, конструкция и други ползи. Четливите и ясни знаци са много важни, защото заетите клиенти нямат много време да спират и да обмислят значението на сигналите.
3. Изработване и монтиране на знаците

Материалните, от които се правят знаците са най-разнообразни. Освен естетическите фактори, които са от особено голямо значение, търговците на дребно се интересуват и от износоустойчивост, гъвкавост, цена на разходите и др.

Материалите, използвани за знаци са: хартия, картон, тъкани, пластмаси, дърво, мезонит, месинг и други.

XI. Имидж

1. Видове имидж

Отделлните потребители се нуждаят от различни типове търговци на дребно. Някои потребности на пазаруващите се задоволяват от авангардни модни търговци, докато други се концентрират върху цената и потребителската стойност на стоките.

Макар че всеки потребител възприема имиджа индивидуално и по различен начин, основничт имидж се създава първоначално и благодарение на мястото на магазина в класификацията: градски, селски, в търговския център, в квартала, бутик, с общ мърчандайзинг. Търговците на дребно трябва да "изберат" и познават възможно най-добре своите клиенти преди да планират необходимото равнище на имидж.

2. Мърчандайзинг и маркетинг

За да се изпълнят всички задачи на мърчандайзинга, е добре да се разбере къде стои той в маркетниговия микс. Успешните стратегии включват четирите части на маркетинга: място, продукт, цена, промоция. За мърчандайзинга на магазина най-важният елемент е МЯСТОТО. То може да се дефинира още като разположение (локация), размер, удобства и планировка. Изборът на място е ключов елемент от маркетинговата стратегия за всеки отговорен търговец и мърчандайзер.

3. Дизайн на магазина

Дизайнът на магазина е ключовият фактор за развитие на имиджа. Една и съща организация за търговия на дребно може да има магазин за млади хора и друг магазин за хора от третата възраст. Това означава, че магазините требява да са с различен имидж. За да успее търговецът на дребно трябва да е наясно с философията на дизайна и да предлага съответното равнище на имидж, който задоволява социалните нужди във всеки пазарен сегмент.

Мърчандайзерите трябва да работят за псотигане на собствен стил на своя магазин. Критериите за стил включват висшата мода, равнище на цените и се определят от няколко световни модни центъра като Париж, Ню Йорк, Рим и др.
XIII. Уникални точки на купуване
1. Същност на точките на купуване

От много години производителите на малки не скъпи стоки, като слънчеви очила, поздравителни картички, малки предмети за вкъщи, като искат увеличение на продажбите си, поставят своите стоки на места, които са лесно видими и през които клиентите задължително минават. В усилията си да се разграничават от другите, някои фирми проектират и предлагат на търговците на дребно специални стелажи и щандове, на които тяхната стока се предлага ексклузивно. Тези стоки носят марката и логото на своята фирма.

Днес концепцията за точките на купуване е значително разшрена. Значителното преимущество на този вид мърчандайзинг допринася за появата и огромното нарастване на броя собствени щандове и дисплеи на фирмите производителки в магазините.

2. Видове точки на купуване

Според съоръженията, които се предоставят на разположение на търговците на дребно, те могат да бъдат временно инсталирани или да останат за постоянно.

А) Гондоли- постоянни съоръжения, изработени от различни материали, акто дърво, метал, пластмаса, хладилна гондола и др.

Б) Щандове- привличат внимането на клиентите, те са специално осветени и са със стъклено покритие.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсова работа за световна фирма за производство на трикотаж 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.