Курсова работа за световна фирма за производство на трикотаж


Категория на документа: Икономика


- Островни дисплеи и маси- това оборудване има голямо разнообразие на дизайна и изисква самообслужване.
- Стъклени витрини- тези дисплеи са осветени и са поставени на стратегически места, които са на нивото на очите или на пътя на основния поток от клиенти.
- Витрини на пиедестали- това оборудване е на достатъчна височина, че да осигурява виждане, даже от съседни помещения и да е удобно за гледащите.
Елементи на пространственото оформление са стените, таванът, подиумът, пласментът, панелът и др.

IV. Композиция на дизайна

Съществуват два основни метода за организиране на композицията на дизайна: маркетингов и общ.Първият композиционен метод, който трябва да спазва визуалния мърчандайзинг е маркетинговият. Независимо кога, къде и как е сътворен дисплеят, той трябва да се основава на маркетинговите принципи.Вторият метод е основен и трябва да въплъщава всички базови идеи за дизайна.

Принципи на дизайна- екипът, който трябва да композира дизайна, трябва да грабне вниманието на клиентите, използвайки функционално оборудване, атрактивни манекени и реквизити и всякакви други, необходими материали. Принципите включват баланс, ударение, пропорционалност, ритмика и хармония.
А) Баланс- за да се създаде равнопоставено значение на обектите на дисплея, те трябва да се поставят грижливо от двете страни на въображаемата линия.
Б) Ударение- всяка визуална презентация трябва да се построява около определен интерес, често отнсящ се до фокусната точка. Тази точка е доминираща или централна на дисплея с всичко останало, играещо вторична или поддържаща форма на дисплея.
В) Пропорционалност- принципът на пропорционалност включва сравнително родство на елементите на дизайна едини с друг. Ако всеки елемент на дизайна е грижливо пропорционален, целият дисплей ще удовлетворява от към визуални ефекти.
Г) Ритмика- когато всички елементи на дизайна са грижливо локализирани и очите се местят гладко от една част на друга, движението или ритъмът е постигнат. Това е изключително важен принцип, защото кара очите да участват във всяка част от дисплея преди да се фокусират и да почиват повече време върху фокуса на дисплея, специфичната точка на ударението.
Д) Хармония- Когато всички елементи на дизайна са така конструирани, че се постига пълна завършеност на картината, е постигнат принципът на хармония.
Цели на дизайна:
Дизайнерите имат шест важни цели:
- да създадат дизайн, който обслужва определени нужди
- да направят мърчандайза по-атрактивен
- да грабнат вниманието на клиентите
- да организират материалите по-изчерпателно
- да създадат хармония между клиентите и дизайна
- да създадат за клиентите нови изживявания

V. Цветове

Използването на цветовете е най-добрият начин визуалната презентация да се направи вълнуваща, без да се увеличават разходите по инсталирането. Цветът е първото нещо, което клиентът забелязва. Той е едно от най-важните средства за комуникация, създава настроението на дисплея и е важно съображение на клиентите, когато избират мърчандайз.
Потребителите обикновено избират облекло или мебели според текущите модни цветове. Вълнуващите цветове ловят окото и правят магазина жив. Търговците на дребно, които разбират и прилагат силата на цветовете в продаването имат предимство и повишават обема на продажбите. Цветовият климат допринася за специфичната атмосфера, характеризираща темата, идеята, възможно най-подходящата среда за изява на експонираните стоки.
Дименсии на цветовете

Освен основните цветове има много нюанси, които по-добре описват и представят мърчандайза. Има три основни понятия при използването на цветовата гама: нюанс, стойност и интензивност.
- Нюанс- нюансът е името на цвета
- Светлосянка- когато се описва светъл или тъмен тон, ние говорим за неговата стойност.
- Интензивност- наситеността или чистотата на цвета е известна като интензивност. Цветовата интензивност фактически е яркостта или еднообразието.
Цветова хармония

Системата от цветовете, която често се препоръчва е известна още като "колело на цветовете". Основното му предназначение е да помага при идентифициране на цветовете. Типичното колело на цветовете може да покаже червената фамилия на кръга и всички други цветове вътре в спектъра по реда на часовниковата стрелка. Колелото показва продължаващото преминаване на цвят в цвят и основата, на която са построени повечето цветови системи. Цветната схема, аранжирането или хармонията по-лесно се постигат, ако се следват специфични правила, които се базират на колелото на цветовете. Цветовете могат да се използват съвместно за хармонизиране на дизайна, зависейки от тяхното място в цветния спектър и светлосенките и интензивността на всеки цвят.

Моно хроматични- тези цветови аранжировки използват само един нюанс. Използването на светлините и сенките на един нюанс, след това подчертаването му с неутралните бяло и черно, може да се постигне спиране или ограничаване, само заради шоуто. Допълнителен интерес може да се създаде, ако материалите на стоките и фона варират според тъканите и моделите.

Аналогови- цветовете, които са съседни на цветовия спектър, могат да се използват в комбинация, за да формират цветна аналогова схема. Много търговци на дребно с дрехи или мебели създават цветови комбинации вътре в магазина, които са аналогови и прибавят към атрактивността, създадена още на витрината, използвайки същата цветна схема.

Допълнителни цветове- когато изборът на цветове се основава на два цвята, които са противоположни един на друг на колелото, резултатът е вторична цветова схема. Те се държат отделно, защото интензивността на всеки е повишена. Използвайки светлините и сенките на допълнителните цветове ще се създаде нещо по-фино, по-изкусно, но и ще предлага повече атрактивност на всяка презентация.

VI. Осветление

Създаването и поддържането на добро осветление е много важна част от търговските обекти. То е фактор от мърчандайзинговата дейност, което дава възможност за по-пълна презентация на стоките върху дисплеите. Трябва да е така планирано, че да събужда вниманието, да показва стоките и да подчертава цветовете. Клиентите не могат да виждат и възприемат стоките без адекватно осветление. Светлината подчертава стоките, или скрива реквизитите, илюстрира работното пространство и произвежда видимост. Мърчандайзерите създават настроение чрез осветлението и подходяща среда за пазаруване, като правят стоките желани. Клиентите виждат цветовете и самите стоки благодарение на осветлението. Светлината определя качеството, настроението, чистотата и естеството на цветовете.

Флуоресцентно осветление- то е избор на много търговци на дребно- икономично е и дава хладна светлина. Електрическите крушки са с най-различна форма,но най-често срещаните са, дълги тесни цилиндрични тръби. Предимството на този тип осветление е голямото пестене на енергия- 75%, дълъг живот на лампите и добър външен вид.

Неоново осветление- то се използва много повече за външно осветление, за да идентифицира името на магазина. Голямото предимство на неона или технически студеното катодно, може да се приспособи към всяка форма на мърчандайз. Тази светлина струва малко за експлоатиране и лесно се поддържа. Тя оживява цветовете и се използва от мърчандайзерите да създава вълнение.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсова работа за световна фирма за производство на трикотаж 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.