Курсова работа по управление


Категория на документа: Икономика


- "Екса" - гр. София;

- "Артекс Инженеринг" - гр. София;

- архитектурно бюро "Панидея" ЕТ - гр. София;

Фирмата обслужва голям брой индивидуални потребители на дребно и множество други фирми от града и региона в краткосрочен план.

Доставчици:

Разнообразието на профилни системи предлагани на пазара е огромно. Фирма "Руал 03"ООД работи със системи доказали изключително качество и дълговечност. Предприятието поддържа трайни връзки и коректни отношения с доставчиците си. Те са утвърдилите се като постоянни партньори на "Руал 03" ООД .

Конкуренти:

Познаването на конкурентите е от изключително значение за стратегическото планиране. Всяка една фирма трябва да знае кои са конкурентите, какви са техните стратегии и цели, силни и слаби места, какви са моделите им на реакция.

На сегашния етап и за последните години като такива са се очертали следните фирми :

- "Юнипласт" ООД - гр. София;

- "Астрал" ООД - гр. София;

- КБЕ - гр. София;

Нормативно - законова уредба:

Нормативните документи, които предприятието следи поради прякото им отношение към работата му, са следните:

* Нормативните актове в областта на счетоводството, данъчното облагане и социалното осигуряване;

* Национални стандарти за финансови отчети

* Инструкции и указания на МФ

* Официални указания на НОИ, МТСП, НЗОК и Министъра на Държавната администрация за прилагане на нормативната база.

1.3.2. Анализ на факторите на външната среда с косвено въздействие:

Политически фактори:

Върху маркетинговите решения силно влияние оказват събитията, протичащи в политическата среда. Тази среда се състои от правовите положения, държавните учреждения и влиятелните общественици, които влияят върху отделните организации и лица и ограничават свободата им на действие в рамките на обществото. Политическата среда в България е изключително нестабилна. Особено неблагоприятно въздействие върху фирмата оказват централизираните доставки на много от организациите в града.

Социална политика:

Социалната среда, в която работи фирмата съществено влияе върху търсенето. Продуктите са предпочитани от по-големи фирми, които могат да отделят средства за големи инвестиции, а що се отнася до индивидуалните потребители, те са по-малък процент в дела на клиентите на фирмата.

Икономически отношения:

По данни от бизнес анкетите на Националния Статистически Институт в началото на януари 2004 година стопанската конюнктура в промишлеността се подобрява. Растежът на БВП и увеличаването на производителността на труда са индикатори за увеличаващата се конкурентоспособност на икономиката. Наред с това съществува и устойчива макроикономическа стабилност. Инфлацията за 2002г. (3.8%) е най-ниската за последните четири години.

Мениджърите споделят по-оптимистични оценки за настоящето и очаквания за бъдещето, но се очаква инфлационно напрежение в този отрасъл. Макар напоследък неплатежоспособността на клиента да се посочва от по-малко мениджъри, тя все още остава най-сериозния проблем за тях.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсова работа по управление 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.