Курсова работа по управление


Категория на документа: Икономика


- Социална политика..............................................................................6
- Икономически отношения.....................................................................7
- Технологично развитие.........................................................................7

1.3.3.SWOT - анализ .............................................................................7

- Силни страни ....................................................................................7
- Слаби страни .....................................................................................7
- Възможности .....................................................................................7
- Заплахи ............................................................................................8

1.4. Изводи от направения анализ на вътрешната и външната среда ................8

2. Практическа част .................................................................................9

2.1.Подобряване на ръководната дейност в управлението на дружеството .............9

Използване литература.....................................................................................................10

Приложение 2 ...................................................................................................................11

1. Аналитична част.

1.1.Общи сведения за стопанската организация

Предмет на настоящата курсова работа са теоритичните, методаческите, приложни въпроси при управлението на стопанските организации. Обект на курсовата работа е " Руал 03" ООД. Целта на курсовата е подобряване на ръководната дейност в управлението на предприятието. Фирма "Руал 03" ООД е регистрирана като дружество с ограничена отговорност в търговския регистър на окръжен съд гр. София през 2003г. Основната производствена дейност е производство на дограми, преградни стени и фасади.

1.2.Вътрешна среда на стопанската организацията

Цели на организацията:

* Дългосрочни цели :

- подобряване на производството, чрез разширяване на производственото оборудване и сградния фонд
- разширяване на пазарния дял и увеличаване на продажбите с 30%
- предвижда се маркетингова реклама, която да помогне на фирмата да се развие дори извън България.
- подобряване на имиджа

* Средносрочни цели :

- нарастване на продажбите
- разширяване на пазарния си обхват в града и региона
- усъвършенстване системата на управление на качеството и достигане на още по - добри показатели за качество на предлаганите изделия.

* Краткосрочни цели :

- въвеждане в експлоатация на нови и подобряване функционалността на съществуващи машини и съоръжения
- разнообразяване на производството, чрез увеличаване на продуктите и услугите, които фирмата предлага
- създаване на отдел "Маркетинг"

След постигане на резултати при изпълнението на тези цели "Руал 03" ООД се стреми да постигне основната си цел, а именно да стане една от водещите организации за производство на дограми, преградни стени и фасади.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсова работа по управление 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.