Курсова работа по управление


Категория на документа: Икономика


 ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

Катедра: "Икономика, индустриален инженеринг и мениджмънт"
_________________________________________________________________________

К У Р С О В А Р А Б О Т А

по

ОСНОВИ НА УПРАВЛЕНИЕТО

На тема: Подобряване на ръководната дейност в управлението на предприятието "Руал 03" ООД

Изготвил: Анелия Георгиева Иванова Проверил:
Стопански факултет / гл.ас.инж.-мен.Г.Христова /
Слепиалност: Стопанско управление
Поток 11 група 69
Фак.№ 241211031

СОФИЯ

2012
Съдържание:

1. Аналитична част ..................................................................................3

1.1. Общи сведения за стопанската организация...........................................3
- Юридическа форма ..........................................................................................3
- Индустриален отрасъл .........................................................................3
- Предмет на стопанска дейност ...............................................................3
- Пазари ..............................................................................................3

1.2. Вътрешна среда на стопанската организация ........................................3
- Цели на организацията ........................................................................3
- Задачи ..............................................................................................4
- Технология ........................................................................................4
- Сътрудници .......................................................................................4
- Организационна структура ...................................................................5

1.3. Външна среда на стопанската организация ...........................................5

1.3.1.Анализ на факторите на външната среда с пряко въздействие ..............5
- Потребители ......................................................................................5
- Доставчици .......................................................................................6
- Конкуренти .......................................................................................6
- Нормативно - законова уредба ...............................................................6

1.3.2. Анализ на факторите на външната среда с косвено въздействие .................6
- Политически фактори...........................................................................6Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсова работа по управление 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.