Курсова работа по УЧР


Категория на документа: ИкономикаШироко се практикува използването на комисионна система, при която размерът на заплатата зависи пряко или косвено от височината на продажбите или извършената работа непосредствено от служителя, представителя или продавача. При отделите занимаващи се с пласмент на продукция, стоки и други, много често се използва така нареченият фиксиран минимум. При него се получава определена минимална или годишна или месечна заплата независимо от обема на продажбите с помощта на служителя. Предимството на системата на комисионно възнаграждение се състои в това, че сътрудникът получава достатъчно голям стимул, тъй като размерът на заплатата му зависи изключително от труда му. Поради високата заинтересованост на сътрудникът отпада необходимостта от осъществяване на контролни функции. Понякога сътруниците заинтересовани от високите заплати, прибягват до твърде груби методи на продажба, натрапват на клиентите повече от това, което им е необходимо.

Видове групи в организацията

Групите в ораганизацията се оформят от мениджърите, за изпълнение на конкретни задачи или се създават непреднамерено, на базата на естественото им групиране в стремеж да задоволят определени психологически и социални потребности. Начина, по който са формирани определя и два основни типа групи - формални и неформални:

- Формални - те са определени от правилата в организацията с цел решаване на организационни проблеми и задачи.
- Неформални - те се характеризират с лично отношение на разбирателството.

Групови норми и определяне на членовете те са стандартни правила за поведение. Видове норми:

- Поведенчески - определят правилата за поведение на личността.
- Норми за ефективност - производителност, спазване на срокове, равнище на рекламации, разходни норми за ресурси.
- Образуване на нормите - процес, който протича в организацията, но и в обществото.
- Спазване на норми - индикатор за членство. Постига се, чрез групов натиск, групово наблюдение и налагане на спазването, персоанализация на нормите.

Конфликти, сплотеност и ефективност на групите

Конфликтът протича, когато един индивид или група възприемат друг индивид или група като пречка при постигане на целите и изпълнение на задачата. Конфликтът може да бъде и пре чка, когато някой отстоява правилна позиция и се противопоставя на грешно групово мнение
Видове конфликти:

- Междуличностните - различия в ценностите, убежденията и мненията на няколко индивида.
- Вътрешногруповите - появяват се на етапите на ориентация и разширяване на вътрешните проблеми. Причини са ролите, правилата, плановете и нормите за поведение.
- Междугруповите - когато групи работят по свързани задачи.
-
Сплотеност на групи - това е структорна характеристика, която показва, че факторите, които задържат членовете в групата са по-силни от, които ги разделят. Колкото по-голяма е сплотеността толкова по-голямо е влиянието на групата върху индивида. Ефективността на групата зависи от характеристиките на групата и особено груповите норми.

Използвана литература:

1.Учебник по управление на човешките ресурси в организацията ( Николай Коцев и Емил Коцев )
2. http://download.pomagalo.com/737817/upravlenie+na+personala/?search=0&fbl=1
3. http://download.pomagalo.com/659437/upravlenie+na+personala+ili+upravlenie+na+choveshkite+resursi/?search=0&fbl=1
4. http://fbm.uni-ruse.bg/d/tu/l-tu-8.pdf

??

??

??

??

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсова работа по УЧР 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.