Курсова работа по УЧР


Категория на документа: Икономика


 Доклад за подбор на персонал и ефективна система за управление на кариерата в "Съобщителна техника" АД

Уважаеми господин Директор,
Искам да предложа на Вашето внимание:До Директора по

човешките ресурси

на
"Съобщителна техника" АД

Длъжностна характеристика
на
Специалист "Маркетинг и комуникации"

в "Съобщителна техника" АД

1. Цел на работата

1.1 . Създаване на стратегия за налагането на продукти и услуги на телекомуникационния пазар.
1.2 . Положително утвърждаване на търговската марка на "Съобщителна техника" АД на пазара.

2. Задължения

2.1 . Да спазва изискванията по Наръчник на служителя в "Съобщителна техника" АД
2.2 . Да подпомага ръководството н фирмата при провеждане на фирмена политика
2.3 . Да спазва предварително установеното работно време .
2.4 . Да изглежда и да бъде облечен по предварително установените стандарти в "Съобщителна техника" АД за външен вид и облекло.
2.5 . Да спазва изискванията на Наредбата за противопожарна безопасност.
2.6 . Да спазва изискванията на правилника за здравословни и безопасни условия на труд.
2.7 . Да поддържа контакти с реални, корпоративни и потенциални клиенти.
2.8 . Да говори с клиентите винаги от името на компанията , използвайки официална форма на обръщение.
2.9 . Да не прави изявления или коментари носещи вреда или лош имидж на фирмата.
2.10 . Да се запознава с текущата информация във фирмата и да я обработва във връзка

с персонално възложените му задачи
2.11 . Да изпълнява всички възложени му задачи от директор "Маркетинг".
2.12 . Да се запознава, подписва и спазва всички вътрешно-фирмени заповеди,

процедури и меморандуми.
2.14 . Да се отнася с грижата на добър стопанин към поверените му фирмено обзавеждане, оборудване и документи.
2.15 . Да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на фирмата.
2.16 . Разработване на стратегии и планове за развитието на фирмата.
2.17 . Координиране на мероприятията по маркетинговия план.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсова работа по УЧР 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.