Курсова работа по туристически пазари


Категория на документа: ИкономикаКурсова работа
Туристически пазари

Изготвил: Проверили:
Флорита Христова Проф. Д-р С. Ракаджийска
Гр.64; Спец. "Туризъм" Гл. Ас. Тодор Дянков

Малта и Кипър са островни държави със силно развит морски ваканционен туризъм. И двете страни са разположени в Средиземно море, което в комбинация с средиземноморския климат благоприятства развитието на рекреативния туризъм в страните.
Рецептивните пазари на Малта и Кипър са добре изразени, като тяхната оценка и пазарни позиции ще бъдат сравнени по следните параметри:

1. Площ и географско положение.
Както беше упоменато и двете държави са островни и са разположени в един от най-благоприятните, за развитието на туризъм, водни басейни. Именно тези им качества засилва тяхната куриозитетност. Що се отнася до капацитета на страните обаче, вече могат да бъдат споменати и някои различия. Кипър е страна с площ 9 251 кв. км и брегова линия от 737 км., което е в пъти повече в сравнение с Малта - площ 316 кв. км и брегова линия 186 км. Тези териториални различия определят и по- големият приемен капацитет на Кипър:

Кипър
Малта
Брой хотели
230
Брой хотели
124
Леглова база
88 803
Леглова база
55 100

2. Климат
Климатът и на двете страни е средиземноморски и благоприятства развитието на туризъм на тяхната територия. Има изразен летен сезон с голяма продължителност и високи температури. Сезонноста обаче на двете държави се различава, което по мое мнение се дължи на различната географска ширина в която те попадат.

Летен сезон в Кипър
Летен сезон в Малта
от началото Май до края на Септември
от началото на Юни до края на септември


3. Посетители
Относно броя и характеристиката на туристите може да бъде направено пълно сравнение на база данните от туристическите организации на двете страни за 2009г (Приложение 1 и Приложение 6). Като обобщение обаче ще се отбележи разликата в общият брой на посетитителите:

Кипър
Малта
2 141 200
1 183 012
Забелязват се обаче някои разлики и прилики по отношение на характеристиката на туристите:
* Прилики
*Възраст- най-голям е броят на посетителите във възраст между 25-44 години
*Цел на пътуването- и за двете страни масово са предпочитани ваканционните питешествия.
* Разлики
*Полова структура- в Кипър е по голям делът на мъжете предприели пътуване, докато в малта е по-голям този на жените.
*Орзганизация- За Кипър са предпочитани орагнизираните пътувания, за разлика от Малта, където броят на неорганизираните е по-голям.
*Според националната им принадлежност (пълни данни в Приложения 4 и 7)-и в двете страни е значително по-голям броят на туристите от страните членки на ЕС за сметка на останалите държави. За Малта рекорден е броят на посещенията от Англи и Италия (съответно 289 012 000 и 101 346 000), а за Кипър - Англия и Германия (съответно1 158 000 и 5 556 000 ), а също така и броят на турсти от Русия, което, по мое мнение, се дължи на териториалната близост на двете страни (1 019 000)
4. Брой посещения-посещенията в Кипър са с по-голям брой, което отново се дължи на поголемият капацитет на страна:
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсова работа по туристически пазари 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.