Курсова работа по прогнозиране и планиране


Категория на документа: Икономика
Университет за национално и световно стопанство

ФАКУЛТЕТ "ИКОНОМИКА НА ИНФРАСТРУКТУРАТА"

ДОКЛАД
ПО ДИСЦИПЛИНАТА

ПРОГНОЗИРАНЕ И ПЛАНИРАНЕ

на тема:

"Представата на четиримата автори за съдържателните белези на планирането"

Изготвил: Проверил: .........

София 2012
СЪДЪРЖАНИЕ
1.Планирането е научноизследователски процес...................................................................3

2.Планирането е процес на познание върху анатомията и физиологията на стопанските системи и тяхното преобразуване от една по-ниска към друга по-висока степен на тяхното развитие.......................................................................................................................4

3.Планирането е социологически процес на генериране на интереси и инициативи за творчество и координация на тези интереси и инициативи за творество (опримизирана координация на интереси и инициативи за творчество).......................................................5

4.Планирането като нов тип цивилизация..............................................................................6

5.Планирането като процес на създаване на бъдещето.........................................................7

6.Планирането като процес на създаване и развитие на конкурентни предимства на съответната стопанска система................................................................................................8

7.Планирането като процес, който обслужва и гарантира целесъобразността от социална, икономическа и екологична гледна точка; преход на стопанските системи от икономиката базирана на иидустриалните технологии, към икономика, базирана на информационните технологии, към икономиката на знанието и устойчивото развитие......................................................................................................................................9

8.Планирането е всяка една дейност на човека, свързана с извеждане на цели, които искаме да постигнем в бъдеще с обосновката на ресурси от всякакъв род - материални, човешки, технологични, мероприятия и действия, координация по място и време.........................................................................................................................................10

1.Планирането е научно изследователски процес
* Хенри Форд - "Моят Живот"
> Един от върховете в частния бизнес Хенри Форд още в началото на двадесети век прозира нарастващата потребност от специалисти в областта на прогнозирането и планирането.
Нужни са хора, способни да съставят план за работа във всичко, в което виждаме правото, доброто и предмета на нашите желания. Добрата воля и подробно разработеният план за работа могат да създадат това, което не съществуа. Ако човек реши да съсредоточи цялото си внимание, интерес и енергия за създаване планове за благото на човечеството, то тия планове лесно могат да се превърнат в дело.

* Бернард Шнайдер - "Скандал и Срам"
> Б.Шнайдер представя виждането на икономисти за развитие в бъдещето. Такова развитие, което би eлиминирало глада и мизерията, царуващи из по-западналите страни. Всеки интелигентен човек има различно виждане за проблемите и за тяхното решаване. Различни са причините за породената икономическа и социална криза.

* К. Хикман и М. Силва - "Съвършенството като цел"
> В книгата "Съвършенството като цел" авторите К. Хикман и М. Силва представят планирането като елемент от качествата на всеки ръководител. Съвършенството зависи от пълна хармония между стратегия и култура, която е постижима чрез внимателна адаптация от страна на ръководителя. Всяка област на човечеството търпи еволюционни промени непрекъснато - нови продукти и услуги ни заливат от всички страни. Стабилността на всяка една компания се крие във възможността й да устоява на тези непрекъснати еволюционни промени.

* Ал Гор - "Застрашената земя"
> "Цялостното взаимодействие между човечеството и Земята е променено, тъй като нашата цивилизация внезапно се оказа способна да въздейства не само върху определен район, а върху природата в целия свят." Човечеството е напълно способно да променя света около нас, дори природата - а една такава човешка промяна е способна да доведе до нарушения на естествената подреденост на всичко, което ни заобикаля. Планирайки и прогнозирайки, трябва да бъдем съобразителни с тези промени, които съзнателно или несъзнателно всеки един от нас прави.

2. Планирането е процес на познание върху анатомията и физиологията на стопанските системи и тяхното преобразуване от една по-ниска към друга по-висока степен на тяхното развитие.
* Хенри Форд - "Моят Живот"Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсова работа по прогнозиране и планиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.