Курсова работа по приложна иконометрия


Категория на документа: Икономика


39,710
.000
,215
,969

LnL
1.229
.027
.907
44.732
.000
-,122
1,028
a. Dependent Variable: Обем на продукцията (млн.лв, по съпоставими цени от 2005 г.)

Можем да кажем, че:
1. С гаранционна вероятност от 95% може да се твърди, че при увеличаване броя на персонала с 1%, обемът на продукцията няма да нарасне с повече от 1.028%. Освен това долната граница на доверителния интервал на този коефициент е отрицателен, от което следва, че интервала е много широк и се губи смисъла на неговото тълкуване.
2. С гаранционна вероятност от 95% може да се твърди, че при увеличаване на обема на фиксирания капитал с 1%, обема на продукцията ще нарасне в границите от 0.215 до 0.969%. Този интервал също е много широк.

г) Да се характеризира обяснителната способност на модела.
От таблицата при оценката на модела се вижда, че R² e 0.405340. Това означава, че моделът обяснява над 41% от измененията в обема на продукцията с измененията във вложения капитал и персонала.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсова работа по приложна иконометрия 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.