Курсова работа по приложна иконометрия


Категория на документа: Икономика
-1 + C(2) + C(3)
-0.047897
0.402326
Restrictions are linear in coefficients.


V етап) Сравнява се Prob. и α: 0.9057 > 0.05
VI атап) Взимане на решение:
Няма основание да се отхвърли нулевата хипотеза, т.е. налице е производство с непроменяща се ефективност.

в) Да се получат доверителни интервали за параметрите при 95% вероятност.

Coefficientsa
Model
Unstandardized Coefficients
Standardized Coefficients
t
Sig.
95,0% Confidence Interval for B

B
Std. Error
Beta


Lower Bound
Upper Bound
1
(Constant)
4.190
.572

7.330
.000
,074
,791

LnK
5.279
.133
.997Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсова работа по приложна иконометрия 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.