Курсова работа по приложна иконометрия


Категория на документа: Икономикаа) Да се измерят сезонните компоненти в динамичния ред на продукцията по тримесечия.
Има разработени много статистически методи за изследване на сезонния компонент. Някои от тях са: Метод на простите средни, Метод на отношенията на фактическите към изгладените стойности.
Тъй като установихме, че изследвания от нас ред има тенденция на развитие и графиката не е с постоянна амплитуда ще използваме мултипликативния МОФИС / Метод на отношенията на фактическите към изгладените стойности/. За да измерим сезонните компоненти в динамичния ред на продукцията по тримесечия в софтуера SPSS, първо виждаме, че амплитудите на сезонността са различни (от графиката), след което като модел избираме Multiplicative, както и Endpoints weighted by 0.5, тъй като периодичността ни е четна. Получаваме следните резултати от сезонната декомпозиция:

Най-голямо сезонно влияние при обема на продукцията (в млн.лв. по съпоставими цени от 2005г.) се наблюдава през третото тримесечие. Това означава, че обемът на продукцията през месеците юли, август, септември е с близо 33% над средногодишната. Най- ниски стойности на сезонните индекси се наблюдават през първото тримесечие.

б) Да се отстрани сезонния компонент от реда на продукцията.
В Data view вече имаме четири нови променливи: ERR_1(случаен компонент), SAS_1(сезонно коригирания времеви ред, изчистен от сезонните колебания),SAF_1(сезонни индекси, но не в процент, а представени като относителен дял) и STC_1(времеви ред съдържащ само тренд). За нас от значение е колоната STC_1, която съдържа изгладения времеви ред, изчистен от сезонните и случайни колебания:

Q1 1998
Q2 1998
Q3 1998
Q4 1998
Q1 1999
Q2 1999
Q3 1999
Q4 1999
Q1 2000
Q2 2000
Q3 2000
Q4 2000
Q1 2001
Q2 2001
Q3 2001
Q4 2001
Q1 2002
Q2 2002
Q3 2002
Q4 2002
Q1 2003
Q2 2003
Q3 2003
Q4 2003
Q1 2004
Q2 2004
Q3 2004
Q4 2004
Q1 2005
Q2 2005
4.66934
4.73325
4.62616
4.46413
4.32442
4.05142
4.09610
4.23793
4.83839
5.17282
5.24750Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсова работа по приложна иконометрия 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.