Курсова работа по приложна иконометрия


Категория на документа: Икономика


Университет за национално и световно стопанство

Курсова работа по приложна иконометрия

Специалност: "Статистика и иконометрия"

гр.София
КУРСОВА ЗАДАЧА:

Моделиране растежа на фирмата чрез производствена функция

Известни са данните за тримесечните показатели, установени за периода 1998-2012г. за една индустриална компания:


* Обем на продукцията (млн.лв, по съпоставими цени от 2005г.) ;


* Персонал (средногодишен брой заети лица, хил.бр.);* Размер на фиксирания капитал /ДМА/ (млн.лв, по съпоставими цени от 2005 г.).


Задача 1.

a) Да се измерят сезонните компоненти в динамичния ред на продукцията по тримесечия.

б) Да се отстрани сезонния компонент от реда на продукцията.

Сезонните колебания се формират под влияние на изменението на годишните времена (сезоните). В разлагането на времевия ред на компоненти сезонните колебания се представят чрез сезонния компонент. Той може да се установи само при помесечни и тримесечни данни.
След като сме въвели данните в софтуера SPSS ги датираме по тримесечия от 1998 година, чрез Data--> Define Dates.

Правим проверка за наличие на тренд, чрез построяване на линейна графика със следния вид:

Не можем да твърдим със сигурност, че в изследвания ред има тренд.
Правим проверка с автокорелационната функция на реда. Ако при нея няма значими автокорелационни коефициенти при определено равнище на значимост, то редът е стационарен.

Като заключение установяваме, че изследвания ред съдържа тренд и сезонност, тъй като първия и четвъртият автокорелационен коефициент излизат извън границите на доверителния интервал, при гаранционна вероятност 95%.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсова работа по приложна иконометрия 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.