Курсова работа по планиране и прогнозиране


Категория на документа: Икономика


ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ "ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР"

КУРСОВА РАБОТА

По

ПЛАНИРАНЕ И ПРОГНОЗИРАНЕ

Зад. 12/524стр.

Изготвил: Проверил:
Мая Стойчева, МИО Проф. д-р ик.н. С. Тонкова
задочна форма на обучение
Фак.№ 22042014

Задача 12/ 524 стр.

От Модели за макроикономически анализ и прогнозиране, проф. д-р ик.н. С.Тонкова
Промяна: срок на откупуване на проекта- 10г.

Нека приемем , че Министерството на икономиката и енергетиката възнамеряват да реализира крупен инвестиционен проект , който има за цел изграждането на Завод за производство на консумативи за ядрена централа.

За реализацията на проекта ще бъдат необходими инвестиции в размер на 270 млн. евро. Френски гражданин ще инвестира 80 мвн.евро. Останалите средства ще бъдат осигурени чрез преференциален кредит от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) - клон София в размер на 110 млн. евро и 80 млн. евро от клон на Първа инвестиционна банка в София. Кредитът от ЕБВР следва да бъде погасен за 15 год. при годишна лихва 3% , а кредитът от Първа инвестиционна банка - 10 години при 7% годишна лихва. Срокът на откупуване на проекта се предвижда да бъде 10 години.

Годишният обем на производството по проект се очаква да възлиза на 440 млн. Евро по цени на реализация. За осигуряването ще бъдат използвани ежегодни разходи (материали , енергия , суровини) за 282 млн. евро. Числеността на персонала , който ще бъдат ангажирани в завода, е 1200 човека, от които 250 чужденци.

Ежегодните разходи по производство се формират по следният начин :

1. Материални и енергийни разходи в млн. евро:

- петролни продукти (заместващ внос) от сектор 2 6,3 млн.лв.

- електроенергия от сектор 5 16,8 млн.лв.

- химически продукти (заместващ внос) от сектор 2 47,6 млн.лв.

- синтетичен и натурален каучук (допълващ внос) 188,1 млн.лв.

- разходи за транспорт и услуги от сектор 5 23,1 млн.лв.

2. Разходи за персонала (заплати и осигуровки) 76,0 млн.лв.

- в т.ч. за чуждестранния персонал 18,0 млн.лв.

3. Амортизация 26,4 млн.лв.

4.Лихви по кредити 6,496 млн.лв.

- в т.ч. по чуждестранния кредит 3,920 млн.лв.

Допълнителна информация, улесняваща анализа и оценката на проекта:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсова работа по планиране и прогнозиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.