Курсова работа по микроикономика


Категория на документа: ИкономикаУНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

Факултет "Управление и информатика"
Дистанционна форма на обучение

Курсова работа по Микроикономика

Изготвил: Ралица Петрова Динева
Специалност: Маркетинг
Факултетен № DM256003
2005год., град София

Решение на задача 1

Фирма "XYZ" произвежда един продукт и има следните разходи в краткосрочен план:

Точка А)

Таблица1
Q
FC
VC
TC=FC+VC
AFC=FC/Q
AVC=VC/Q
ATC=TC/Q
MC=dTC/dQ
0
1 500
0
1 500

_

_
1
1 500
1 000
2 500
1 500
1 000
2 500
1 000
2
1 500
1 500
3 000
750
750
1 500Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсова работа по микроикономика 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.