Курсова работа по микроикономика


Категория на документа: Икономика


 Университет за национално и световно стопанство
Център за дистанционно обучение
Магистърски програми

Курсова работа
по
Микроикономика

Изготвил:
Специалност: Управление на човешките ресурси
І курс - неикономисти., фак. No:

София,2013 година

Задача 2.
Наличието на монополи при предлагането на блага и услуги е свързано с появата на неефективност (обществена цена на монополаА) Кои са причините за възникването и поддържането на монополното положение на този пазарен субект?
Б) Какви мерки предприема държавата за да регулира монополната сила и да намали загубата на благосъстояние за потребителите? Ефективни ли са те?
В) Необходима ли е демонополизация, кои са евентуалните начини да се проведе и ще доведе ли тя до повишаване на ефективността?
ПУБЛИКАЦИЯ: ВЕСТНИК ДНЕВНИК - 30 мар 2011
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2011/03/30/1067440_kartelite_i_monopolite_ni_prechat_da_izlezem_ot/

Картелите и монополите ни пречат да излезем от кризата, смята Иван Костов

1.Дейноста на монопола е по-голяма когато предлаганият продукт или услуга на дадена фирма няма заместител на пазара. Изведената теза от икономическия анализ е, че: "Монополът изкривява и изменя действието на пазарния механизъм, защото цените на стоките и количеството на предлагането се образуват не в зависимост от търсенето и предлагането на конкретния пазар, а от целенасочените действия на монополиста". Когато на пазара е налице само един производител без конкуренция в предлагането на даден продукт е налице чист монопол. За монопол също се приема така откритото или скритото договаряне на цените или на количествата на производство между две или повече фирми. За това монополът се разглежда като единична фирма или група от обединили се фирми. В случайте когато се обединяват повече от две фирми, с цел монополно завладяване на пазара, се появяват други производни на монопола: картел, синдикат, тръст, концерн. Причините за наличието на монополи са пречките и бариерите, които пречат за влизането на други фирми да навлязат в монополизираната стопанска дейност. Те могат да се разграничават като естествени и целенасочени, изкуствено създавани и поддържани. Първите от тях са резултат от действието на естествени фактори и процеси:

-Отсъствието на заместители на определени суровини услуги и продукти на пазара;

-Капитала на монополите, с което прави задачата трудна на другите фирми да влязат в дадени монополни сфери;

-Мащаба за ефективно предлагане на някои стоки и услуги които е минимален. В много области е достатъчна само една фирма, за да се наситят съществуващите потребности от дадени стоки и услуги.Във случая фирмата се оказва в състояние на естествен монопол. Когато фирмите са повече от една ще се намали капацитета на натоварване и от там тяхната ефективност. Набавянето на газ,горива и вода, производството и снабдяването на електроенергия в едно населено място са най-често срещаните сфери, където се образуват естествените монополи.

Монополите, като всеки един производител, се стреми към получаването на най-голяма печалба. От това следва, че правилото за максимална печалба: MR = MC, ще бъде валидна и за поведението на монопола. За определяне обаче размера на производството, който осигурява максимална печалбата, трябва да се знаят и разходите на монополиста за производство на изделието или услугата. Като единственият производител или оператор на пазара, монополистът определя количеството на предлагането и съответно цената на продажбата на своя продукт или услуга. По този начин образуваната цена се нарича монополна цена Pm. Тя се налага на самия пазар, защото монополистът се явява в позиция на price maker, т.е. на субект, който определя цената на пазара самостоятелно. Монополистът обаче, като единствен производител, може да определя комбинацията от количество на предлагане и цена, която му носи максимална печалба и облаги.

Извършената в Република България реформа от централизирано планова към пазарно ориентирана икономика, налага преоценка на държавната политика в областта на горивата. Вследствие на това възникват монополите в тази сфера лукойл. В тази връзка лидерът на ДСБ посочи, че основната причина за високите цени на горивата не е "Лукойл", а фактът, че е изключена международната конкуренция в тази сфера в България.

- До 1989г. в България държавата имаше тотален монопол върху икономиката и пазара. Всичко беше държавна собственост като продуктите услугите се произвеждаха и доставяха често от една фирма. Но пък държавата си запазваше правото да определя цените, това донякъде защитаваше потребителя.

В днешно време някогашните държавни монополи станаха частни като държавата си запази отново правата да контролира цените чрез ДКЕВР. Това не е пазарен механизъм и не прави продукта по евтин, а точно обратното цените им се завишават.Монополистът иска постоянно от ДКЕВР повишаване на цените и ДКЕВР ги повишава. Липсата на конкуренти в даден сектор поражда няколко неща;

- Лошо управление на дружеството и тромава бюрокрация

- Скъп продукт, на който реалната му цена е няколко пъти под официално обявената

- Забавяне на икономическото развитие на страната и отделни отрасли, поради слаби или невъзможни възможности за конкуренция.

Това е напълно умишлено създадена обстановка. Монополът извлича огромни печалби често те не се отразяват в годишните отчети на компаниите а се разпределият чрез мними доставчици на материали и може би част от тях се усвояват от хората които ги създадоха и ги покровителстват. Държавния монопол беше приватизиран със същите си монополни права и това не е случайно.Националната петролна компания е еднолично акционерно дружество със 100% държавно участие. .

Една от основните задачи на лукойл като търговско дружество е да изкупува, пренася и продава на клиентите горива.Държавата единствена може да се намеси и да провежда регулиране по отношение на монополите и да оказва въздействие с цел ограничаване на пазарната им мощ.Правителството е длъжно да прегледа какви промени е приело в закона за акцизите и данъчните складове, че поставените условия в него не позволяват появата на конкуренция на пазара на горивата в България.

Мерките които може да използва държавата са различни. За намаляване на отрицателните последици от монопола при разпределение на доходите могат да се използват данъците. Чрез облагане с високи данъци, държавата намалява монополистичните печалби. Данакът намалява печалбите, но не оказва влияние върху обема на производството.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсова работа по микроикономика 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.