Курсова работа по мениджмънт на маркетинга


Категория на документа: Икономика


Нестле - 1 Крафт фуудс - 7
> Цени на продуктите.
Нестле - 7 Крафт фуудс - 3,55
> Брой на нововъведение продукти за последните 2 години.
Нестле - 4,49 Крафт фуудс - 7
> Брой на реализиране на проекти за подобряване на техническата база за последните 2 години.
Нестле - 5,8 Крафт фуудс - 7
> Брой на реализираните през последните 2 години проекти за организационно-управленски подобрения.
Нестле - 7 Крафт фуудс - 5,5
> Средно време за разработване, производство и въвеждане на пазара на нов продукт.
Нестле - 7 Крафт фуудс - 5,29
> Средно време за разработване, производство и въвеждане на пазара на модифициран продукт.
Нестле - 5,5 Крафт фуудс - 7
Етап 4. Оценка на величините на индикаторите за конкурентоспособността на предприятието.
> Оценка на конкурентоспособността на продукцията на предприятието.(случай 4)
Нестле - КП = 3,5 Крафт фуудс - КП = 2
> Оценка на производителността на труда на предприятието
Нестле - ПТ = 1,42 Крафт фуудс - ПТ = 7
> Оценка на финансовите резултати на предприятието
ФР = 0,6 Рск + 0,2Кл + 0,2 Кфа
Нестле - ФР = 5,35 Крафт фуудс - ФР = 5,11
> Оценка на растежа на предприятието
РП = 0,32 Нп + 0,32 Нпд + 0,25 На + 0,11 Нб
Нестле - РП = -3,99% Крафт фуудс - РП = -1,14%
> Оценка на степента на иновативност на предприятието
ИП = 0,4 Впр + 0,3 Втп + 0,3 В поу
Нестле - ИП = 11,6 Крафт фуудс - ИП = 16,4
> Оценка на степента на производствена и маркетингова гъвкавост на предприятието
ПМГ = 0,4 Гпр + 0,2 Го + 0,4 Мг
Нестле - ПМГ = 5,8 Крафт фуудс - ПМГ = 6,4
> Оценка на степента на адаптивност към пазара
Ап = 0,4 Соп + 0,3 СВнп + 0,3 СВмп
Нестле - Ап = 1,95 Крафт фуудс - Ап = 2,83
> Обобщаваща оценка за конкурентоспособността на предприятието.
К = 0,2 КП + 0,13 ПТ + 0,126 ФР + 0,126 РП + 0,167 ИП + 0,125 ПМГ + 0,126 АП
Нестле - К = 3,97 Крафт фуудс - К = 5,71

Моментната конкурентоспособност, която изчислихме показва, че за момента Крафт фуудс има предимство пред Нестле.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсова работа по мениджмънт на маркетинга 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.