Курсова работа по икономика на недвижимата собственост


Категория на документа: Икономика


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА
СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА "ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО"
Дисциплина: " Икономика на недвижимата собственост"

НА ТЕМА: "Анализи и прогнози на пазара на недвижими имоти в гр. София"

Разработил: Проверил:

2013
Варна

СЪДЪРЖАНИЕ

Увод......................................................................................................................3
Част I.Основни теоретични въпроси свързани с пазара на недвижими имоти и ценообразуването на него....................................................................4
Част II.Анализ и прогнози за цените на недвижимите имоти в град София....................................................................................................................7
Заключение.........................................................................................................11
Използвана литература.....................................................................................12

УВОД

Въпросът за цените на недвижимите имоти, особено в състоянието на икономическа криза, в която се намират не само България и Европа, но и целият свят, е много актуален. Трудно могат да се правят прогнози за бъдещите изменения в цените на недвижимите имоти, но не е невъзможно. Всички анализи се базират на състоянието на пазара през изминалите години и промените в цените през предходните периоди. В България голяма част от населението притежава собствено жилище, за разлика от населението на други страни, което прави още по-актуална настоящата тема.

Обект на изследване в курсовата работа ще бъдат конкретно недвижимите имоти в град София, а предметът на изследването техните цени, анализ на тяхното изменение, през последните години и прогнози за бъдещото развитие на пазара на недвижими имоти.

Целта, която се желае да бъде постигната в настоящата разработка е да се изследват по възможно най-оптимален начин промените на цените на недвижимите имоти в град София и да се направят възможно най-точни прогнози за бъдещото развитие на пазара. Задачата на курсовата работа е първо да се даде дефиниция на понятията "пазар на недвижими имоти" и "недвижим имот" и да се изяснят основните моменти във формирането на цените. И второ - да се опишат измененията в цените на имотите през последните години и на базата на описаното до тук да се направят прогнози за бъдещото развитие на пазара.

ЧАСТ I. ОСНОВНИ ТЕОРЕТИЧНИ ВЪПРОСИ СВЪРЗАНИ С ПАЗАРА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ЦЕНООБРАЗУВАНЕТО НА НЕГО

Пазарът на недвижимите имоти е съвкупност от отношения между купувачи и продавачи, наематели и наемодатели и други участници на пазара по повод сделките с недвижими имоти. Пазарът е съвкупност от икономически и правни отношения, възникващи при взаимодействие на стоковата или паричната размяна. Всички разходи на пазара имат инвестиционен характер, защото осигуряват доходност на участниците в него. Тази доходност е благодарение на основните особености присъщи на този пазар.

На пазара на недвижимите имоти се срещат множество участници (субекти). Всеки един от участниците има собствена дейност, която се фокусира недвижимия имот като продукт и върху услугите, които той може да предложи. Тези участници на пазара са: продавач, купувач, посредник, инвеститор, публични органи. Всеки един от тях има определена цел стъпвайки на пазара и пазарът на недвижими имоти функционира чрез механизъм, чиито основни елементи са търсенето, предлагането и цените. Според икономическата теория цената е централното звено в пазарния механизъм.2

 Лекции, проф. Д-р С.Стоянов
2 Лекции, проф. Д-р С.Стоянов

Както всеки пазар и пазарът на недвижими имоти се характеризира с величината и динамиката на трите основни елемента на пазарния механизъм: търсене, предлагане и цени. Предлагането определя количеството параметри, т.е. колко и за колко. Това означава колко е развит самият пазар и в каква фаза се намира. Цените определят баланса между D и S, и зависи от състоянието на пазара. 3

Основните фактори влияещи на пазара са: икономически фактор, социалната дейност, правно-статистически фактор. 4
Икономическите фактори влияещи на пазара с недвижимите имоти са следните:
> Работна заплата (доходи) на населението - Паричните потоци постъпващи в населението от трудова заетост.
> Инфлaция - Heдвижимият имoт пo cвoятa cъщнocт гeнepиpa дoxoд oт нaeми или ĸaпитaлoвa пeчaлбa пpи пpeпpoдaжбa, ĸoитo в дългocpoчeн плaн ca eфeĸтивeн инcтpyмeнт зa избягвaнe нa инфлaциятa - ĸpитepий oĸaзвaщ влияниe въpxy cтaбилнocттa нa пaзapa в cpeднocpoчeн и дългocpoчeн плaн. Πpи пpoмeнeнитe пaзapни ycлoвия - oгpaничaвaнe нa бaнĸoвoтo финaнcиpaнe зa зaĸyпyвaнe нa нeдвижим имoт, ĸaĸвитo ca нacтoящитe, aĸтивнocттa нa пaзapa щe ce пpeopиeнтиpa в извecтнa cтeпeн ĸъм cфepaтa нa нaeмнитe oтнoшeния.5

3Лекции, проф. Д-р С.Стоянов
4http://www.axeny.com/imoten-pazar/
5http://www.axeny.com/imoten-pazar/
Peгиoнaлни - Paзвитиeтo нa пaзapa нa нeдвижими имoти в цeнoвo изpaжeниe пpeз пocлeднитe гoдини oбxвaнa вcичĸи нeгoви ceгмeнти и цялaтa тepитopия нa Бългapия. Toзи пpoцec cтapтиpa в paзличнитe peгиoни нa cтpaнaтa пo paзличнo вpeмe, пoд въздeйcтвиeтo нa paзлични фaĸтopи и пpoдължaвa чacтичнo и ĸъм нacтoящия мoмeнт, въпpeĸи пpexoдa нa пaзapa. Oчeвиднo пoтeнциaлът нa paзвитиe нa цeнитe нe e изчepпaн и пpeдcтoи дa ce изĸoнcyмиpa в paзличнитe peгиoни нa cтpaнaтa. Toвa e ĸpитepий зa cтaбилнocт нa пaзapa нa peгиoнaлнo нивo, в paзлични ceгмeнти и cфepи oт пaзapa, пoд въздeйcтвиeтo нa paзлични пpoцecи - мигpaциoнни (тpyдoвa зaeтocт), инфpacтpyĸтypни, oтpacлoви (тypизъм, cтpoитeлcтвo). 6

Оценяването на недвижимите имоти е една от най-важните дейности, защото тя лежи в основата на ценообразуването, необходимо е при застраховане, при данъчно облагане, при дарения, наследяване и др. За целите на различните случаи се определят различни видове стойности на недвижимите имоти.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсова работа по икономика на недвижимата собственост 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.