Курсова работа по Икономика на хотела и рестранта


Категория на документа: ИкономикаСъществуват няколко вида реклама . Информираща реклама - тя запознава потребителите с нова или модернизирана стока, чрез съобщаване на подробни сведения за качеството, цената, начина на употреба, местата за продажба, гаранционно сервизно обслужване.Стимулираща реклама - тя внушава на потребителите, че рекламирания продукт е най-добрият, като се показват онези предимства на продукта, които могат да донесат изгода на потребителя. Акцентира се върху търговската марка и се внушава представа за удоволствието, което ще изпита потребителят, като придобие продукта. Напомняща реклама - има за цел да подържа в съзнанието на потребителя информацията, за дадена стока, марка или фирма и да предизвика желание за покупка. Социална реклама - тя оказва въздействие върху общественото мнение, чрез популяризиране.

2. Анализ

Ресторант "Happy" отваря врати през 2010г. Това е втори за град Бургас ресторант от наи-голямата и бързо развиваща се верига ежедневни ресторанти. Предлагат се както уникалните Хепи специалитети, така и автентично японско суши. Голямото разнообразие в менюто, обстановката в ресторанта, както и разположението му в центъра на града правят ресторанта един от най-посещаваните. Това прави и изследването на качеството на ресторантьорския продукт толкова важна задача. За целите на изследването е проведено анкетиране на гражданите в периода 15.04-15.05.2013. Анкетирани са общо 50 човека. Анкетните карти съдържат 5 блока въпроси : Блок А. Демография, Блок Б. Обслужване, Блок В. Атмосфера, Блок Г. Цени и Блок Д. Качество на храната. Анкетата се състои от общо 21 въпроса, като на някои от въпросите анкетираните могат да отбележат повече от един отговор. Целта е чрез анализа на получената база данни да се вземат такива управленски решения, които да подобрят обслужването, атмосферата, качеството и имиджа на ресторант "Happy", гр. Бургас.

На графиките по-долу е онагледено процентното отношение на посеочените от анкетираните отговори.

Фиг. 1. Пол.

На Въпрос А1 "Вашият пол е" се вижда, че по-голям брой от анкетираните са от женски пол. 70 % от анкетираните са жени, а само 30% - мъже. (фиг. 1)

Фиг. 2. Възраст.

От фигура 2 установихме, че 54 % от анкетираните са на възраст от 19 до 30г. , почти 2 пъти по-малко от анкетираните попадат във възрастовата група от 31 до 50 години - 28%, а най-малък процент заемат анкетираните над 70г. - само 2 %. Това показва, че ресторанта е предпочитано място от по-младите хора, което може би се дължи на по-разчупената и динамична атмосфера в ресторанта.

Фиг. 3. Образование

На фигура 3 се вижда, че доминират посетителите със Средно образование - 40%, следвани от тези с Висше - 36%. 12% са тези със Средно специално, а равен е броят на анкетираните с Основно образование и с Полувисше образование - по 6%.

Фиг. 4. Заетост.

На въпрос А4, който се отнася до заетостта на анкетираните, най-голям процент са отговорили, че са работещи - 52%. 34% са студенти. Едва 8% са пенсионерите и 6% са учащите, които посещават заведението. Съответно нито един от посетителите не е отговорил, че е безработен. (фиг. 4)

Фиг. 5. Доходи.

Най-много от анкетираните - 38% са хората с доходи между 451лв. и 500лв. Следват ги с 26% тези, с доход от 501 лв до 1000лв и с 20% тези, с доход до 310лв. Изглежда обаче, че заведението не отговаря на изискванията на хората с доходи над 1000лв, тъй като те са едва 10% от анкетираните. (фиг. 5)

Фиг. 6. Местожителство.

На Въпрос А6 "Посочете в кой квартал на гр. Бургас живеете" най-много от анкетираните - 20 % са отговорили с Централна Градска Част, 16 % в Славейков и най-малък процент имат Комлука, Поморие, Ветрен - 2 %. Доминиращата чст на посетителите от ЦГЧ може да бъде обяснена с разположението на ресторанта. (фиг. 6)

Фиг. 7. Честота на посещение.

На Въпрос Б1 "Колко често посещавате нашето заведение за хранене?" 42 % от анкетираните са отговорили с "веднъж месечно" , 24% посещават заведението за хрене по-рядко от веднъж месечно, а само 2 % всеки ден. (фиг. 7)

Фиг. 8. Посрещане в ресторанта.

От фигура 8, установихме, че персоналът на заведението поздравява хората при влизането им в ресторанта и е любезен и усмихнат. Това са важни качества в туристическия бранш, към който спада и ресторантъорството. С най-голям брой проценти са отговорили "поздравиха ме при влизането" - 56 % и "бяха много любезни с 46 %. Само по 8% от анкетираните са отговорили, че не са били поздравени или не са били забелязани при влизането си в ресторанта, а едва 2 % от анкетираните са отговорили с "друго"

Фиг. 9. Бързина на обслужване.

На Въпрос Б3 "Бързо ли беше изпълнена поръчката Ви?" 36 % от анкетираните са отговорили с "Да", а 2 % с "не успях да дочакам храната". Това доказва, че поръчките се изпълняват бързо, но тъй като менюто е разнообразно и в него са включени множество ястия, направата на някои от които изисква повече време, е възможно да се наложи клиентите да почакат максимум 20минути. Това са посочили и 22% от анкетираните. (фиг. 9)

Фиг. 10. Цялостна оценка на обслужването.

От фигура 10 установихме, че според очакванията на клиентите обслужването е много добро. Това са посочили 36% от анкетираните. Само с 2% по-малко са анкетираните, според които обслужването е отлично. Според 10 човека обслужването е задоволително и само 1 човек е отговорил, че обслужването е много зле.

Фиг. 11. Бакшиш.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсова работа по Икономика на хотела и рестранта 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.