Курсова работа по Икономика на хотела и рестранта


Категория на документа: Икономика


 ИЗСЛЕДВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА РЕСТОРАНТЬОРСКИЯ ПРОДУКТ НА РЕСТОРАНТ "HAPPY"

Александрина Димитрова, Величка Москова, Марина Сандева, Мария Ганчева,

Силвия Запрянова

Научен консултант: гл. ас. д-р Христина Михалева

Резюме

Проучването на качеството на ресторантъорския продукт на ресторант " HAPPY", град Бургас, разкрива възможности за обновяване на съставящите го елементи, а именно: по - добро обслужване, подобряване качеството на храни и напитки, подноваване на атмосфера и съобразени цени. За обект на изследването сме избрали ресторант "HAPPY", град Бургас, поради изключително наложилата се на пазара марка "HAPPY", популярна със специфичен и разнообразен асортимент от ястия и деликатеси.

Ключови думи: анализ, ресторант, качество на продукта, качество на обслужване, цена, атмосфера, проучване, реклама

ВЪВЕДЕНИЕ

Актуалност на темата: Ресторантьорският продукт навлиза все по-дълбоко в сферата на потребление на населението. Нараства и делът на хората, отделящи част от бюджета си, за да удовлетворят естетическите си нужди. Посещението на ресторанти е един от начините за освобождаване от напрежението, било то от натоварения работен ден или в семейството. Ресторанта е място, където можеш да споделиш специални моменти, да празнуваш събития или просто да си прекараш добре с близки хора. Поради тези причини изследването на качеството на ресторантьорския продукт е важно за всеки, който държи ресторантът му да се наложи и да задържи позициите си в тази сфера.

Обект на изследване: Ресторант "Happy", гр. Бургас

Предмет на изследване: Качеството на ресторантьорския продукт.

Цел на изследване: Изследване на качеството на ресторантьорския продукт на ресторант "Happy",гр. Бургас и извеждането на препоръки за подобряването му.

Задачи:

1. Проучване на необходимата теория за маркетингово проучване, анкета и реклама.

2. Определяне на основните компоненти, определящи качеството на ресторантьорския продукт.

3. Подготовка и изработване на анкета.

4. Провеждане на анкетирането.

5. Обработка на получените резултати.

6. Анализ на получените резултати.

7. Извеждане на изводи и заключения.

Подходи: системен и комплексен.

Методи: Наблюдение, кабинетно проучване, изследване на документи, интервю, организационно структурен анализ, сравнителен анализ, синтенз.

ИЗЛОЖЕНИЕ

1. Теоретична част

1.1. Анкета

Анкетата е изследване, с което се набира необходимата информация чрез отговори на целенасочена система от въпроси,зададени на група от населението. По своята същност анкетите са статистически проучвания, тъй като се отнасят до определени съвкупности и третират тези съвкупности като самостоятелен познавателен обект.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсова работа по Икономика на хотела и рестранта 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.