Курсова работа по икономически и социални политики на ЕС на тема "Кризата и нейните последствия за пазара на труда в ЕС"


Категория на документа: Икономика


ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

На вниманието на

гл. ас. д-р А. Владиков

К У Р С О В П Р О Е К Т
по
Икономическа и социална политики на ЕС на тема:
"Кризата и нейните последствия за пазара на труда в ЕС"

СТУДЕНТ:

Нели Мънкова

Специалност:

"Бизнес икономика"

Фак.№ 1208437076

Проектът е изпратен на
06.01.2014 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

УВОД 3
Структурни проблеми пречат на възстановяването на европейския трудов пазар 3
Категории на пазара на труда в ЕС (2011 г.) 3
Флексикюрити 4
Равнища на заетост по пол, възраст и степен на завършено образование 6
НЕОБХОДИМИ СТИМУЛИ ЗА ПАЗАРА НА ТРУДА 6
Реформиране на системите за социална защита 6
Намаляване на данъчната тежест върху труда 7
Инвестиране в процеса на учене през целия живот 7
СПЕЦИАЛНО ВНИМАНИЕ ВЪРХУ МЛАДЕЖКАТА ЗАЕТОСТ 7
Несъответствието между търсене и предлагане на умения 8
Липсата на стимули за наемането на млади хора 8
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 8
Използвани изночници: 8

УВОД

Ипотечната криза в САЩ, която започна в началото на 2007 даде отражение върху световните финансови пазари, нанесе удар върху най-големите инвестиционни банки в страната. В основата на краха стои даването на заеми за жилища на хора без доказана надежност като кредитополучатели. Продължителният период на ниски лихвени проценти, лесният достъп до капитал в глобален план, нежелание или невъзможност за оценяване на инвестиционния риск през последните години, създадоха голямо търсене на финансови продукти, от типа на облигации, подкрепени с американски ипотечни заеми. Много от финансовите фирми занижиха рисковите критерии за издаване на ипотечни заеми, с цел реализиране на по-голяма печалба.

Кризата се пренасe и в Европа - британски, белгийски, холандски и немски банки започнаха да изпитват сериозни затруднения. Кризата, започнала като ипотечна в САЩ, постепенно се превърна в глобална финансова, а сега се трансформира и в световна икономическа. 2008 ще се запомни като годината на черните рекорди - най-големите фалити, най-големите интервенции на централните банки, най-скъпите държавни мерки срещу кризата, най-големите финансови измами в историята.

Структурни проблеми пречат на възстановяването на европейския трудов пазар

В резултат на икономическата и финансова криза стана ясно, че в основата на трудностите, с които се борят европейските трудови пазари, стоят структурни слабости. Доказателство за това е провалът на Европа да се справи с хронично високата дългосрочна безработица.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсова работа по икономически и социални политики на ЕС на тема "Кризата и нейните последствия за пазара на труда в ЕС" 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.