Курсова работа по геодемография


Категория на документа: Икономика
Курсова работа

Демографска характеристика

на

Община Сливен

Изготвил: Цвета Славова Попова
Фак .номер 11120351 Проверил: ........................

Група 2058 Поток 211 /Доц. д-р К. Петров/
Специалност: Регионално развитие

Съдържание:

1. Географско положение

2. Икономика и инвестиции

3. Инфраструктура

4. Данъци и администрация

5. Население

6. Трудова заетост

7. Общински финанси

8. Образование

9. Социална сфера

10. Здравеопазване

11. Околна среда

12. Развитие на човешките ресурси на територията на община Сливен

1. Географско разположение

Град Сливен е разположен в подножието на южните склонове на Сливенската планина, с която започва Източна Стара планина. Границите на Сливенската планина се определят от прохода "Вратник" и Сливенския проход. За нея са характерни стръмни и скалисти склонове и дълбоки нарези от притоците на Тунджа и Луда Камчия. Първенец е връх Българка с височина 1181 м. Върху скален масив северно от града е разположен природният парк "Сините камъни", който обхваща близо единадесет хиляди и половина хектара от Сливенския Балкан, известен под името Карандила.

Сливенското поле е последното от подбалканските в източна посока, тъй като това, което наричаме Средна гора в орографски план се извива на юг при Сливен. Нейните морфографски продължения са Бакаджиците, разклонението Св. Илийски възвишения, Манастирските възвишения и Сакар на територията на България. До първата четвърт на XIX век Сливенското поле е част от Розовата долина, но изселническите вълни от града след Руско-турските войни от 1806-1812 и 1828-1829 г. довеждат до упадък на производството на розово масло. Източно от града се намира "Долината на прасковите", чиито огромни плодови масиви претърпяха обновление през първото десетилетие на новия век.

Сливен отстои на 280 км източно от столицата София, на 180 км североизточно от Пловдив, на 100 км от Бургас - най-голямото търговско пристанище в България, на 130 км от границите с Република Гърция и Република Турция. Предвижда се през Сливен да преминава трасето на Паневропейски транспортен коридор 8.

2. Икономика и инвестицииСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсова работа по геодемография 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.