Курсова работа по делови игри


Категория на документа: Икономика


ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

КУРСОВА РАБОТА

Делови игри

Тема: "Връзката между ръководители и подчинени - основа за вземане на колективни управленски решения в студентска организация AIESEC"

Силвия Даниелова Десподова
Ф№ СУ-1034

СЪДЪРЖАНИЕ

I. Характеристика на AIESEC

1. Организационен профил
2. Мисия
3. Основна дейност
4. Проекти

II. Членовете на организацията в ролята им на подчинени и ръководители

1. Стуктура на организацията
2. Методи и стилове на управление
3. Норми и взаимоотношения
4. Форми на обучение
5. Мотивация

III. Препоръки и изводи за подобряване на взаимоотношенията между подчинени и ръководители

I. Характеристика на AIESEC

1. Организационен профил - AIESEC е най-голямата международна студентска организация и присъства в 114 страни и над 2100 университета по целия свят. Предоставя на младите хора платформа от възможности, които им помагат да открият и развият своя лидерски потенциал. За да осъществи тази своя цел, организира конференции, предоставя множество професионални стажове и постоянно открива нови лидерски позиции за своите членове всяка година. Заедно с фокуса към изграждане на лична мрежа от контакти и определяне посоката и амбицията за бъдещо развитие, AIESEC прилага иновативен подход за развитие на младите хора, като ги въвлича в своята дейност. Също така чрез проектите, които реализира осъществява връзката, както между всички студенти от всички, участващи държави, но и връзката между тях и корпоративния сектор като всички тези връзки се осъществяват на локално, национално и интернационално ниво.

2. Мисия - основната мисия на AIESEC е да развитие лидерския, и не само, потенциал на младите хора, да им помогне да приложат на практика теоретичните познания от университета, за да могат да бъдат по-конкуретноспособни на трудовия пазар, но и също така чрез своето развитие и своите постижения да окажат благотворно влияние върху цялото общество.

3. Основна дейност - основната дейност, с която се занимава организацията-това са нейните стажантски програми. Те са свързани с работа за определен период от време в компании, учреждения, неправителствени организации, училища и университети по цялия свят. Стажовете са два вида-професионални и социални като продължителността им е от 6 седмици до година и половина. За професионалните стажове се плаща заплата, която е достатъчна за покриване на разходите по време на престоя, а при социалните стажове се осигурява настаняване, в повечето случаи и храна, а в някои се дават дори джобни на стажанта.

4. Проекти

* "Единство в различията" е най-големият и най-успешен социален проект, който AIESEC България организира в продължение на 8 години. Проектът има за цел да предостави различни възможности за българските ученици, да получат ценни знания и умения чрез специално изготвени и представени презентации и лекции от чуждестранни студенти. Във Велико Търново, в момента, проектът се организира за четвърта поредна година. Той ще включва стажанти от 4 различни държави, които ще изнасят презентации и организират дискусии на актуални в момента теми. Основната такава ще бъде кариерното ориентиране, а други, на които стажантите съще ще обърнат внимание ще бъдат насочени към комуникативните и презентационните умения, както и културния обмен.

* "Бизнесът в действие" - двудневен бизнес форум, в който участват водещи компании от Велико Търново и региона. Предоставя възможност на студентите, които участват да се запознаят с реални бизнес казуси и да участват в симулации, представени от партниращите организации. Активни участници в събитието са водещи фирми от Велико Търново, както и предварително селектирани студенти. Главната цел на семинара е да срещне студентите от Великотърновски университет с водещи работодатели и да спомогне за бъдещото им кариерно ориентиране. Компаниите от своя страна имат възможността да се позиционират като предпочитани пред най-добрите висшисти с амбиции и талант и да се покажат като социално-отговорни в подкрепа на студентски инициативи. Бизнес представителите запознават участниците в проекта с продукта си, получават възможност да разменят идеи, да чуят и обсъдят иновативните решения на млади хора и да селектират подходящи кадри за компаниите си. Проектът "Бизнесът в Действие" представлява сериозно предизвикателство и проверка на възможностите на българските студенти пред реалните изисквания на бизнеса.

* "Sell yоur self" е практическо обучение за студенти, което включва темите: Как да попълним CV? Как да пишем мотивационно писмо? Как да се представим добре на интервю за работа? Трудови и граждански договори и разликите между тях; презентационни умения и др.

II. Членовете на организацията в ролите им на подчинени и ръководители

1. Структура на организацията

* На локално ниво - в България AIESEC има 9 локални офиса като всеки един от тях притежава функционални групи, които са едни и същи. Те са:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсова работа по делови игри 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.