Курсова работа по бизнескомуникации и връзки с обществеността


Категория на документа: Икономика


ВТУ " Св. Св. Кирил и Методий " гр. Велико Търново

Стопански факултет

Курсова работа

По Бизнескомуникации и връзки с обществеността

Изготвил: Веселина Недялкова Възложил:
Факултет: Стопански гл.ас. Ивалина Пенчева
Спец. Бизнес администрация
Фак. № БА-93К

До управителя на

Фирма Андива ООД

Д О К Л А Д

От Веселина Недялкова

Служител във фирма Андива ООД

Относно:Мотивацията на персонала

Горна Оряховица

2014 година

Въпросът за мотивацията на персонала трябва да вълнува мениджърите иуправителите на всяка фирма. Но за да разберем какво е мотивация на персонала първо трябва да знаем какво точно значи това. Най-често срещаното определение е че мотивацията на работниците е психологически процес, който води до определено поведение и насока към истинската цел. Също така може да се каже, че е вътрешна сила, която ни кара да правим нещо. Когато работниците са достатъчно мотивирани те са предразположени да работят с удоволствие и следователно да постигнат по-високи резултати в работата си. В нашата фирма не се използват,а трябва мотивационни техники,за да не ни липсва мотивация.
Мотивационните техники имат една и съща цел - да накарат работниците да вършат своята работа по-добре и по-ефикасно. Чрез ефикасни мотивационни техники и благодарение на персонала си една фирма може да подобри осезаемо дейността, услугите или производството си.
Една от техниките за мотивация на персонала, която наистина работи добре е - "Служител на месеца". Тя отразява отделен индивид, който е показал забележителни резултати, както и усилие на работното място през последния месец. Той трябва да бъде възнаграден. Това дава на дадения служител признание. Всеки един от нас обича да бъде похвален за добре свършената работа, особено когато знаем че наистина сме вложили много време, усилие и внимание в работата си. Тази малка и обикновена техника със сигурност ще има успех в мотивационния процес.
Друга мотивационна техника е паричното възнаграждение Във всяко предприятие трябва да се прилага такава политика на възнаграждение и такива мотивационни практики че да се подпомага постигането на неговите цели.В съвременните организации, възнагражденията се приемат не само като начин за заплащане на труда на работниците, но и като начин за ефективното стимулиране на персонала. Възнаграждението трябва да се прави в съответствие със стойността на хората, в съответствие с ценността, която те имат за организацията. Тази стойност се измерва чрез приноса на хората за постигане на целите на организацията. Мотивацията е насочена към въздействие върху личността да даде повече от себе си в името на нейния интерес съчетан с фирмените интереси. В зависимост от това дали индивидът се награждава или санкционира, той възприема определено поведение, което може да се превърне в постоянно, ако въздействието също има постоянен характер. Да мотивираш работната сила, значи да я насочиш в определена посока, за да стигне там, където мотивиращият иска. Възнагражденията оказват значително влияние върху мотивацията на човешките ресурси от икономическа и психологическа гледна точка. По своята същност мотивацията представлява съвкупност от сили, каращи човека да постъпва по определен начин, тя е градивната сила, която мобилизира неподозираните възможности на всеки от нас. Да мотивираш, означава да умееш да накараш хората да се движат в посока, която мениджъра е определил. Но това, което мениджърът желае, не винаги съвпада с желанието на хората. Целта на мотивацията е да се постигне чувство за обща цел,
Мисля че ръководството на фирмата трябва да демонстрира готовност да споделя печалбата със служителите си. Така ние ще знаем, че компенсациите се определят от успешната дейност на фирмата.
Смятам, че е хубаво да се мотивира "стария персонал" ( тези от служителите, които работят за тази фирма от по-дълъг период от време), като им се повиши заплата, спрямо тази на останалите. Това би бил добър стимул и за новите служители, които ще се мотивират да работят за да достигнат по-високи заплати.
Фирмата може да подпомага персонала при настъпване на събития в личен план - брак, раждане на дете, смърт, отпуск по майчинство,може да подпомага служителите си при лечение и закупуване на лекарства с висока стойност, да се увеличат срещите за колективно обсъждане на идеи и предложения на служителите по въпроси, отнасящи се за бъдещото развитие на заведението, да се търси начини за намаляване на напрежението, създаването на условия за конфликтни ситуации между ръководство, служители и клиенти. Трябва да се създаде благоприятна атмосфера за работа в екип, да се насърчават служителите да работят като една цяло, а не като отделни единици, да се организират фирмени празненства , на които да се отбелязват постиженията на конкретни личности и да се награждават, за да може персонала да се почувства наистина част от тази фирма.

??

??

??

??

1

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсова работа по бизнескомуникации и връзки с обществеността 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.