Курсова работа по бизнес икономика


Категория на документа: Икономика


2011год.
1.Приходи от продажби на продукция
7 160
7 814
в т.ч. външен пазар
6 589
6 939
Дял на продукцията за износ - %
92,03
88,80
2.Приходи от продажби на стоки
423
710
3.Приходи от продажби на услуги
100
51
4.Други приходи от продажби
212
197
Общо нетни приходи от продажби
7 895
8 772
5.Приходи от финансирания
63
137
6.Финансови приходи
5
-
Общо приходи от дейността
7 963
8 909


"Торготерм" АД, гр. Кюстендил няма регистрирани свои клонове и поделения поради спецификата на стопанската си дейност в страната и чужбина.
5. Анализ на състоянието на изследвания обект.
Дълготрайните и краткотрайните активи в предприятието "Торготерм" АД зависят от обращаемостта на капитала. Стойността на активите се пренася пряко или косвено в себестойността на продукцията. Чрез изброените показатели се добива обща представа за капиталовата структура на бизнес организацията, за обращаемостта на оборотния капитал, за финансирането на дълготрайните и краткотрайните активи.

* пропорции между собствения и привлечения капитал (ф.1)
Показател
в хил. лв
2011г.
2010г.
СК
5348
5061
ПК
10976
10891
ОК
16324
15952Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсова работа по бизнес икономика 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.