Курсова работа на тема екскурзоводството в Испания


Категория на документа: Икономика


 УНИВЕРСИТЕТ "ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ"

ФАКУЛТЕТ ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ
КАТЕДРА "МАРКЕТИНГ И ТУРИЗЪМ"

СПЕЦИАЛНОСТ "ТУРИЗЪМ"

Курсова работа

Тема: Екскурзоводската дейност в Испания

УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА:
"ТУРИСТИЧЕСКО ЕКСКУРЗОВОДСТВО"

Изготвил: Проверил:

Бургас

2013 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

1. ВЪВЕДЕНИЕ

Обща информация и мотиви за избор на темата

Цели и задачи на курсовата работа

2. ИЗЛОЖЕНИЕ

Географско положение на Испания

Зараждане и развитие на екскурзоводството в Испания. Законови правила за

придобиване и практикуване на екскурзоводската дейност в Испания

Известни туристически маршрути в Испания

Съвременни популярни туристически дестинации и места за посещение в Испания

Туристически природни и антропогенни ресурси в Испания

Задължения и отговорности за работа на екскурзоводите в Испания

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Общо представяне на изследователската дейност, представена в курсовата работа

Обобщаване на съдържанието

Библиографска справка на посочените в текста източници и цитирана литератураСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсова работа на тема екскурзоводството в Испания 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.