Курсова работа


Категория на документа: Икономика


36%
40%
44%
Таблица 2
Тази таблица показва, че през периода 2009-2011г общият брой на настанените туристи в големи хотели расте. За този период показателят е демонстрирал прираст от 38%.
През 2011г само 44% от гостите на града са предпочели големи хотели, от което може да се направи извод , че останалата част са били настанени в мини-хотели и в квартири с плащане на нощувка. Изборът основно е обоснован от високите цени на услуги в хотелските вериги и наличието на конкурентно способни мини-хотели.

6. Структура на пазара по цени

Диаграма 8- средна цена на стая в хотел за нощувка, рубли
Според данните от диаграмата по-горе през периода 2009-2012г средната продажна цена на хотелска стая във всички категории расте. Общият ръст на цените за периода:
* В хотели 3 звезди- 33%;
* В хотели 4 звезди- 33%;
* В хотели 5 звезди- 70%;
Ръстът на средната цена на стая се увеличава на фона на ръста на заетост на хотелите и ръстът на легловия фонд, което свидетелства за ръст на популярността на града.

Диаграма 9 - динамика на изменение на тарифите и доходността на стая през 2012г.
Според данните от диаграмата по-горе в първата половина на 2012г показателите ADR и RevPAR демонстрират постоянен ръст, което е свързано със сезонния фактор ( настъпването на летния сезон) , а също така и с популярността на дадения вид настаняване. Данните са за показатели в големите хотели на Санкт-Петербург и не включват мини-хотели и квартири.

7. Тенденции в развитието на пазара
Началото на съвременния етап на развитие на международния туризъм в Санкт-Петербург се счита приемането на програмата " Програма за развитие на Санкт-Петербург като туристически център 2005-2020". Указанията по програмата са разработени от специализирана консултантска компания Boston Consulting Group в сътрудничество с правителството на Санкт-Петербург.
В края на 2010г правителството на града констатира, че указаната програма е преизпълнена. В резултат от проведените мероприятия ежегодният поток туристи е града е превишил 5 млн. души. Отбелязва се и фактът, че успешната реализация на програмата е протекла на фона на световна икономическа криза, която е довела до съкращаване на туристопотока в много страни. Сумарните инвестиции на Санкт-Петербург в развитието на туризма в рамките на програмата за периода 2006-2010г са 519 млн рубли.
През 2011г е прието ново постановление на правителството на Санкт-Петербург за програмата за развитие на туризма за периода 2011-2016г. Основни цели на тази програма са:
* повишение на ефективността на туризма,
* развитие на нови дейности, свързани с туристическата индустрия,
* повишение привлекателността на региона за гостите
Целевите показатели предполагат увеличение на туристическия поток в Санкт-Петербург до 8,1 млн души през 2016г.
За реализацията на програмните цели са необходими внедряване на нови стандарти за обслужване а туристите, поява на нови продукти на туристическия пазар, гаранция за високо качество на предоставените услуги. Към момента върви подготовка на градската инфраструктура за увеличението на туристопотока. Завършено е строителството на пътническото пристанище " Морската фасада на Санкт-Петербург". Открита е фериботна линия Санкт-Петербург - Хелзинки. Направени са облекчения на визовия режим: пребиваващите чужденци на ферибот могат да се намират на територията на Руската Федерация в течение на 72 часа без виза. В резултат от реализацията на мероприятията по развитието на морския транспорт туристите, които посещават града по вода, значително нараства според данните от следващата диаграма.

Диаграма 9- Туристи, посетили града по море, в хиляди

За туристите, пристигащи със самолет е предвиден нов терминал на летище "Пулково", чиято пропускливост е 13 млн.души на година.

Показатели
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Пътникооборот , млн. пътници
4,7
5,1
6,1
7,1
6,8
8,4
9,6
Полети , хиляди ед.
64,3Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсова работа 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.