Курсова работа


Категория на документа: ИкономикаДиаграмата по-горе показва, че през периода 2010-2012г паричните обеми на туристическия пазар демонстрират постоянен ръст, темпът на който е между 11 и 22%.

5. Структура на туристическия пазар по типове услуги
Структурата на пазара по типове услуги е показана по-долу. Разчетът е направен, изхождайки от оценките на участниците на пазара за структурата на паричните разходи на туристите в Санкт-Петербург.

Диаграма 3- Структура на пазара по типове услуги

Диаграмата показва, че основната част от разходите на туристите в Санкт-Петербург представляват разходи за настаняване и престой.
Пазарът на настаняването в Санкт-Петербург към настоящия момент предоставя следните услуги на гостите си:
> Хотелски услуги: хотели от 1 до 5 звезди;
> Мини хотели: хотели с численост на легловия фонд до 15;
> Квартири със заплащане на нощувка.

Диаграма 4- Динамика на броя на хотелите

Диаграма 5- Динамика на броя на стаите в хотелите
От данните, представени на диаграмите по-горе, в разглеждания период числеността на хотелите и стаите демонстрира постоянен ръст. Ръстът продължава дори в периода на икономическа нестабилност 2008-2009г.
Сумарно за периода 2005-2011г прирастът на броя на хотелите е 22%, а прирастът на броя стаи е 43%.

Диаграма 6- Заетост на стаите в хотелите на Санкт-Петербург
От данните на диаграмата става ясно, че през 2008-2009 е реализиран спад на заетостта на хотелските стаи. След кризисните години е последвал съществен ръст в размер на 35%.

Диаграма 7- Разпределение на хотелите по категории, число и дял
Както се вижда от диаграмата, по брой хотели в Санкт-Петербург малките хотели са лидери. Те са 271 мини-хотела и заемат 40% от общия брой на хотелите в града.

Показатели
2009
2010
2011
брой настанени лица, в хиляди
1 751
2 022
2 422
От тях граждани на :Россия
1 012
1 234
1 502
други страни
738
788
920
Част от общия брой туристи:Брой настанени лицаСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсова работа 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.