Курсов проект по бизнес идеи и предприемачество


Категория на документа: Икономика


Бутилира се в екологично чист район, което гарантира нейното качество.

8. Рекламна стратегия

Тъй като фирмата е нова в бранша, тя се нуждае от изготвянето на ефективна рекламна стратегия. Целта е да се постигне положително отношение на потребителите към нея и нейния продукт. Това е основна задача на комуникационната политика, която ще информира за продукта и ще предизвиква жела-ние за покупка от страна на потребителите.

За осъществяването на рекламните цели фирмата разчита на местните медийни оператори - телевизионна- и радио- реклама.

Предвидени са и допълнителни разходи за отпечатване на брошури, плакати, календари и за направата на рекламни химикалки и запалки.

Количеството вода, което ще се бутилира през стартовата година е 240т. Тенденцията е да се увеличи обема на готовата продукция през втората година до 300т., т. е. с 25%, а през третата до 400т., т. е. с 67%.

Първоначално продуктът се представя на регионалния пазар, а по-късно и на националния пазар чрез предстоящо изграждане на собствена дистрибуционна мрежа.

При провеждане на ценовата политика на фирмата се има предвид, че главният ценообразуващ фактор в бранша е пазарната цена. Предприятието се придържа към тази цена, но тя е съобразена и с нейните вътрешни възможности, конкуренцията и покупателната способност на населението.

Предвиждат се следните цени:

за 0,330л. - 0,40лв.

за 0,500л. - 0,45лв.

за 1,5л. - 0,70лв.

за 5л. - 1,50лв.

9. Дистрибуционна политика

Организация на снабдяването - централизирано /от едно място-складова база в Монтана/ или директно от склада на предприятието, което намалява разходите и увеличава възможността за контрол.

Реализацията на количеството бутилирана вода през първата година ще се извършва на базата на сключени договори с търговци на едро и дребно от областта.

За по-нататъшно развитие фирмата ще се нуждае от собствен дистрибуцио-нен канал, чието създаване е обект на дългосрочните цели.

10. Контрол върху качеството

Контролът върху качеството ще се извършва от двама специалисти, наети от частна лаборатория. Те следят всеки месец за състава и химичните характеристики на добиваната от извора натурална минерална вода. Бутилирането става единствено след огледа и оценката на специалистите, които изследват качествените показатели, съобразно изискванията на Министерството на здравеопазването и БДС.

11. Инвестиционен план

Съществуват три основни помещения:

- производствена сграда, в близост до която има гараж за съхранение на транспортните средства за превозване на готовата продукция.
- склад

- рекламен офис на фирмата, който се намира в централната част на Монтана. Там се помещава управленският и административният персонал.

Паричните средства от 245 000лв. ще се инвестират, както следва:

-дълготрайни активи: складово помещение, офис помещение, сонда /1бр. за сондиране и филтриране на водата/, бутилираща машина /1бр./, газираща машина /1бр. за производството на газирана минерална вода/, конвейер /1бр. лента за придвижване на бутилките/, пакетираща машина /1бр. за оформяне на готовата продукция в стекове/, офис-техника /за административните нужди на предприятието/, транспортни средства.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсов проект по бизнес идеи и предприемачество 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.