Курсов проект по бизнес идеи и предприемачество


Категория на документа: Икономика


3.Недостатъчно развити системи за управление на отпадъците и недостатъчно предприети мерки за тяхното минимизиране, повторна употреба и оползотворяване.
4.Въздушно замърсяване.
5.Шумово замърсяване.
Възможности
1.Постоянна медийна реклама .
Заплахи
1.Навлизане на други фирми на пазара
3.Спад в развитието на фирмата 4.Намаляване интереса към продуктите .

4.1 Ключови фактори за успех:
* рационално разпределение на индустриалните зони, свързани с подходяща транспортна мрежа
* ефективно и рационално използване на природните, социалните, културни и икономически ресурси на страната
* изграждане на нова модерна инфраструктура

За започване на бизнеса ще се разчита изцяло на собствен капитал, който е в размер на 255 000 лв. и се разпределя между петима съдружници.

За нуждите на сондирането и бутилирането на минерална вода ще се закупят различни машини и оборудване на стойност 45 000 лв.

Фирмата възнамерява през стартовата година да бутилира средно по 20т. месечно.

На територията на района са познати два основни конкурента. Но продуктите, които те предлагат, не отговарят изцяло на изискванията на потребителите. На регионалния пазар са известни и други марки, които не са местни. Тяхната дистрибуция значително оскъпява стойносттта на продукта, а това дава предимство на местното производство.

Идеята е "Здраве" ООД да създаде нов продукт, т. е. да промени химичното съдържание на добиваната от извор Спанчевци натурална минерална вода, като го обработи и го направи подходящо за нуждите на различните възрастови групи.

За да се утвърди новата фирмена марка в бранша и предприятието да е конкурентноспособно, е необходимо ръководството да вземе отношение относно вида на стоковата марка и да разработи специални мероприятия за постигането на желания ефект.

Особено внимание се обръща на външния вид на стоката - опаковката, чиято функция е не само да предпазва, но и да изразява необходимата за потребителя информация. От нейната форма, цвят и размер зависи дали стоката ще бъде забелязана и предпочетена. Затова "Здраве" ООД предлага на вниманието на потребителския кръг атрактивна, удобна и лесна за манипулиране опаковка и разфасовки в зависимост от потребностите.

Стимулирането на продажбите е една от основните цели на фирмата. Затова се предвижда провеждането на широкообхватна рекламна кампания.

Предвижда се предприятието да бъде създадено през месец юни 2006г. като дружество с ограничена отговорност /ООД/. Причините за избраната правна форма са следните:
- съдружниците имат ограничена отговорност, до размера на направената от тях вноска
- дава се възможност за лично участие в управлението и контрола на фирмата със собствен капитал

Добрият избор на мястото, където ще се изгради предприятието е решаващ за успеха му.

Поради характера на избраната дейност се налага фирмата да се разположи в непосредствена близост до източника на суровини, с случая до водоизточника - село Спанчевци.

Улеснение при транспортирането, е че селото се намира на около 35км. от основната складова база.

За създаването и успешното представяне на пазара на продуктите на "Здраве" ООД се грижи екип от висококвалифицирани специалисти в различните области. Служителите на компанията работят всеотдайно за нейното непрекъснато развитие, като постоянството и желанието за успех са в основата на благополучието им.

5. Структура на персонала

Съдружниците в предприятието са:
1. Иван Стефанов - участва с 50 000лв. /20,41%/
2. Ивайло Петров - участва с 50 000лв. /20,41%/
3. Красимир Станчев - участва с 50 000лв. /20,41%/
4. Поля Кирилова - участва с 45 000лв. /18,36% от капитала/ и производствена сграда в с. Спанчевци
5. Надежда Димитрова - участва с 50 000лв. /20,41%/
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсов проект по бизнес идеи и предприемачество 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.