Курсов проект по бизнес идеи и предприемачество


Категория на документа: ИкономикаКОЛЕЖ ПО МЕНИЖДМЪНТ,ТЪРГОВИЯ И МАРКЕТИНГ-СОФИЯ

Курсов проект по Бизнес идеи и предприемачество

"ЗДРАВЕ"ООД

Студент : Консултанти :
Младен Маринов Сиромахов инж. Д. Дойков ,маг.ик.
Фак . № : 28058 Проверил:

инж. Д. Дойков ,маг.ик.

Март 2011год.
ИНФОРМАЦИЯТА В НАСТОЯЩИЯ АНАЛИЗ НЕ ПРЕДСТАВЛЯВА ФОРМА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ И МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗПОЛЗВАНА ЗА УЧЕБНИ ЦЕЛИ !!!

СЪДЪРЖАНИЕ :

1.Резюме .......................................................................................3 стр.

2.PESTEL анализ............................................................................ .4 стр.

3. 7С Анализ ..................................................................................5 стр.

4. SWOT Анализ.............................................................................. 6 стр.

4.1 Ключови фактори за успех .......................................................... 6 стр.

5.Структура на персонала..................................................................7 стр.

6.Мисия и цели .............................................................................. 9 стр.

7.Оценка на риска ...........................................................................10 стр.

8.Рекламна стратегия ...................................................................... 11стр.

9.Дистрибуционна политика..............................................................12 стр.
10.Контрол върху качеството .............................................................12 стр.
11. Инвестиционен план .................................................................. 13 стр.
12. Финансов план .......................................................................... 13 стр.
13. Цели,които си поставя компанията ................................................ 14 стр.
14. Избор на стратегия..................................................................... 14 стр.
15.3П анализ...................................................................................15 стр.
16.GAP анализ ................................................................................15 стр.
17.Матрица на БКГ ..........................................................................16 стр.
18. ATR анализ ...............................................................................16 стр.

Използвани термини
GAP анлиз - анализ на незапълненото пазарно простанство;
ART анализ - елементи на сегментен анализ;
Елементи на 4"P"анализ - анализ за пазарната ниша;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсов проект по бизнес идеи и предприемачество 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.